Vikten av kommunikation vid förändringsarbete

Den 30/3 kunde vi i Helsingborgs dagblad läsa en artikel om framtida användning av teknik inom vård- och omsorg http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/03/31/aldre-kan-fa-sova-under-kamerabevakning/. Reaktionerna lät inte vänta på sig vilket vi inom Kvalitetsenheten ser positivt på. Vi uppmuntrar att Helsingborgs medborgare engagerat vill delta i diskussionen gällande framtidens vård- och omsorg i allmänhet och teknikanvändningen specifikt.

Dock fanns det en del kommentarer med påståenden som vi inom Kvalitetsenheten inte känner igen oss i, exempelvis att utvecklingen  leder till färre arbetstillfällen eller att framtidens vård- och omsorg kommer bli inhuman.  Kommentarerna innehöll resonemang utifrån andra typer av perspektiv än dem som vi diskuterar utifrån dagligen. Här finns en tydlig skiljelinje mellan oss som arbetar med utvecklingen av vård- och omsorgen, och kommentarsförfattarna. Denna skiljelinje riskerar att leda till ineffektiva diskussioner om vård- och omsorgens framtid förutsatt att den inte hanteras på ett öppet och tillåtande sätt. Men våra skiljelinjer kan även berika vårt arbete och möjliggöra för en kvalitativ utveckling.

En viktig uppgift för oss inom Kvalitetsenheten är att främja dialogen mellan oss och olika intressenter. Det är genom dialog som vi kan skapa förståelse för varandras ingångsvärden i diskussionen och främja samförstånd.

Denna blogg är en del i detta arbete, men vi har även långt gångna planer på att bredda våra kommunikationsvägar för att bidra till en tvåvägskommunikation med olika målgrupper i debatten. Vi hoppas på ett fortsatt engagemang bland kommuninvånarna och våra medarbetare om framtidens vård- och omsorg.

Har du en åsikt som du vill delge oss i Kvalitetsenheten eller andra funderingar hittar du våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakta oss”.

Må väl// Kvalitetsenheten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *