Vi diskuterar framtidens vård och omsorg

För att skapa insikt och förstålse för ny teknik tar nu vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad ett nytt grepp och startar ”Soffran”. Med ”Soffran” vill vi visa vilka möjligheter som finns med ny teknik genom att föra dialog med inbjudna personer som får dela med sig av tankar och erfarenheter. Varje avsnitt spelas in och sprids i olika kanaler.

”Soffran” är ett sätt i att öka förståelsen internt och externt för vården och omsorgens utmaningar och möjligheter, men även ett sätt i att få fler att bli delaktiga i debatten genom samtal mellan olika intressenter så som tjänstemän, studenter, företagare, forskare, politiker och invånare. Soffran som koncept inspireras utifrån de morgonsoffor som dagligen sänds i svenska tv-kanaler och innebär att speciellt inbjudna personer samtalar om den kommunala vården och omsorgen.

Soffran har olika teman och vi pratar om allt från framtidsutmaningar och möjligheter för att klara en god vård och omsorg till etik, kompetensutvecklingsfrågor och hur vi ska rekrytera medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare. Namnet ”Soffran” härleder till förvaltningens blogg voffra.helsingborg.se, där voffra är en förkortning på vård- och omsorgsförvaltningens framtid.

Utmaningar och möjligheter

Vård- och omsorg står inför stora framtida utmaningar. Antalet äldre blir fler och därmed behöver fler vård och omsorg samt att antalet personer som får beslut enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) ökar. Samtidigt har konkurrensen om arbetskraft ökat och vi ser redan idag ett antal bristyrken med stora rekryteringsbehov för framtiden. Dessa utmaningar innebär att vi inom ett par generationer kommer att ha en vård och omsorg som tar sig ett annorlunda uttryck än den som vi idag är vana vid. Samhällsanalytiker, forskare med flera ser en ökad användning av teknik inom vård- och omsorgsområdet som ett narturligt inslag. Det är viktigt att komma ihåg att den nya tekniken inte ersätter människan, utan är nödvändig för att klara och anpassa oss efter framtidens utmaningar.

Trygghet, omtanke och tillit kommer även fortsättningsvis att vara grunden i vårt arbete, men metoderna för hur arbetet utförs kommer att förändras. Vi har alla samma mål – en god omsorg och vård till helsingborgarna!
 

Nedan kan ni se Soffrans första avsnitt i sin helhet.

Nedan kan ni se ett kortare sammandrag av Soffrans första avsnitt.

Må väl// Kvalitetsenheten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *