Digitala nycklar

Vård-och omsorgsförvaltningen kommer att börja arbeta med digital nyckelhantering då hemvårdens nuvarande arbetssätt präglats av omständiga nyckelrutiner.

Med ett digitalt nyckelhanteringssystem kan hemvården förbättra sin inställelsetid vid trygghetslarm och samtidigt förbättra arbetssituationen för personalen i hemvården.

Dagens arbetssituation påverkas i stor utsträckning av nyckelhanteringen som tar oerhört mycket tid och resurser i anspråk. Vi såg därför ett tydligt behov av att ersätta dagens nyckelhantering med en digital form som både sparar tid och moderniserar arbetssättet för personalen i hemvården.

Just nu testar vi digitala nycklar i hemvårdsområde Nord 5 och Syd. Pilotprojektet kommer att pågå mellan 11 maj – 31 augusti och kommer att utvärderas kontinuerlig under testperioden.  Förvaltningens ambition är därefter att gå vidare och förbereda inför ett breddinförande i slutet av 2017.