Smarta hem

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med olika aktörer, exempelvis fastighetsbolag och teknikföretag, i strävan att skapa framtidens smarta hem.

Vi är övertygade om att den egna bostaden kommer spela en allt större roll i framtiden utifrån rätten att få en trygg vård och omsorg. Samtidigt betraktar vi den egna bostaden som den viktigaste faktorn för självständighet och att känna sig säker och trygg. Därför arbetar vi målmedvetet med att vara en drivande part i utvecklingen av framtidens smarta hem där den enskilde i större utsträckning klarar sig mer självständig, samtidigt som vård- och omsorgspersonalen har tillgång till moderna verktyg.

Läs mer:

Digitala nycklar