Tillsyn med kamera på vårdboende

Tillsammans med Tunstall planerar vi för ett pilotprojekt på vårdboendena Bokliden, Borgvalla och Kungshult där vi ska erbjuda hyresgästerna tillsyn via kamera.

Vi tror att tillsyn med kamera för många hyresgäster betyder en bättre och framförallt ostörd nattsömn. Faller projektet väl ut kommer vi att erbjuda denna möjlighet vid alla vårdboenden.