Positionerande trygghetslarm

Status: Erbjuds helsingborgarna

Ett trygghetslarm ska bidra till ökad valfrihet, trygghet och aktivitet, vilket leder till ökad livskvalitet. Trygghetslarm medför, förutom stora vinster för brukaren och anhöriga, i många fall en minskad kostnad för kommunen då de äldre kan bo kvar längre hemma och och skjuta upp en flytt till särskilt boende.

Med ett positionerande trygghetslarm ökar möjligheten till valfrihet, trygghet och aktivitet ytterligare. Med hjälp av ett larm innehållande en GPS är det möjligt för larmcentralen att se vart brukaren befinner sig och kommunicera. Även brukaren kan genom en knapptryckning både påkalla hjälp och kommunicera med larmcentral eller anhöriga.

Viktigt att ha i åtanke är att det positionerande trygghetslarmet endast rör sig inom en viss zon, bestämd i en överrenskommelse med brukaren. Om brukaren rör sig utanför denna zon kan larmcentralen varna via larmet, så att personen är medveten om att zonen är passerad. Larmcentralen säger även till när batteriet på trygghetslarmet måste laddas.

För många brukare innebär ett positionerande trygghetslarmet att de vågar fortsätta gå ut själva, till skillnad från ett vanligt trygghetslarm som ofta begränsar brukaren till det egna hemmet.