Självständig livsstil

En självständig livsstil kan utgå från två perspektiv, det humana och det ekonomiska. Det humana perspektivet handlar om att bibehålla individens livskvalitet och känsla av egenmakt i så stor utsträckning som möjligt. Det ekonomiska perspektivet handlar om att minimera antalet vård- och omsorgsinsatser, samt att förskjuta snittåldern för när vård- och omsorgsinsatser behövs.

I detta finns en balansgång. Vård- och omsorgsinsatserna ska inte påbörjas för sent och leda till kvalitetsförsämringar i levnadssituationen för den enskilde. Men även att vård- och omsorgsinsatserna ska utgå ifrån individens behov och inte ta ifrån den enskildes förmågor.

I Helsingborgs stad arbetar vi just nu med följande tekniska lösningar för att skapa en ökad självständig livsstil för våra kunder: