E-learning

Status: Genomförs i Omsorg i Helsingborg

Personal inom Omsorg i Helsingborg erbjuds kompetensutveckling, bland annat genom olika internutbildningar, såsom läkemedelshantering och dokumentation. Personalen behöver kontinuerligt kompetensutvecklas inom flera områden för att lyckas i sina uppdrag. Det är också en viktig del i organisationens styrning för att nå uppsatta mål.

Det är viktigt att kontinuerligt utveckla nya kompetensutvecklande insatser genom nya arbetssätt och metoder för lärande. Både för att möta medarbetares behov och kundernas krav. Genom att möjliggöra ett flexibelt och individuellt lärande kan medarbetarna ta ansvar för sitt uppdrag på ett mer utbredd sätt. Med hjälp av E-learning är det möjligt att vidareutveckla den nuvarande modellen på internutbildningar så att det möter kraven på kvalitet:

  • Tillgänglighet och flexibilitet (tid, lokal, individanpassning genom möte med medarbetares individuella behov)
  • Hållbarhet (ekonomi, miljö, kvalitet)
  • Pedagogiska former (se, höra, göra)

Under våren 2016 pågick inom Omsorg i Helsingborg ett pilotprojekt, där närmare 300 medarbetare genomförde en internutbildning och ett tillhörande kunskapstest i läkemedelshantering via en digital lärandeplattform. Nu är plattform upphandlad och implementeras i verksamheten.