Digital introduktion

Status: Implementerat

Vård och Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad är en stor arbetsgivare med över 2000 medarbetare som på olika sätt kompletterar och berörs av varandra. Därför finns det ett behov av en förvaltningsövergripande introduktion som ger varje medarbetare en övergripande och förståelig bild över organisationens olika delar och inslag.

Syftet är att den digitala introduktionen ska vara förvaltningsövergripande och anpassad utefter olika typer av arbetsområden och tjänster. Den digital förvaltningsövergripande introduktion syftar till att öka medarbetarnas förståelse och kännedom av Helsingborgs stads Vård och Omsorgsförvaltnings olika delar och hur de påverkar varandra. Genom att göra introduktionen upprepningsbar främjas en långsiktig mognad vid inlärning. Introduktionen syftar även till att gå i linje med Vård och Omsorgsförvaltningens strävan av att vara en attraktiv arbetsgivare.

intro