Kompetensutveckling

Vård- och omsorgspersonal behöver kontinuerligt kompetensutvecklas inom flera områden för att lyckas i sina uppdrag. Det är viktigt att kontinuerligt utveckla nya kompetensutvecklande insatser genom nya arbetssätt och metoder för lärande, både för att möta medarbetares behov och kundernas krav. Kompetensutveckling är även en viktig del i organisationers styrning för att nå uppsatta mål.

I Helsingborgs stad arbetar vi just nu med följande tekniska lösningar för att underlätta i kompetensutvecklingen för våra anställda: