Riskbedömning av arbetsmiljö via app

Status: Pilotprojekt planeras

Kvalitetsenheten har kontakt med ett apputvecklingsföretag som har en färdigutvecklad app för att utföra riskbedömningar. Då arbetsterapeuterna utför liknande bedömningar ute hos kunderna identifierades ett användningsområde. Idag genomförs riskbedömningar med hjälp av papper som tenderar att lämnas orörda i en pärm. Ibland händer det att även att bedömningar prioriteras bort. Appen är lätthanterlig och dokumentet med riskbedömningen sparas direkt som PDF efter utförd bedömning.

Vi kommer att genomföra ett pilotprojekt inom två hemvårdsområden i Helsingborgs stad.

preview_COLOURBOX3155812