Förändrad nyckelhantering inom hemvården

Status: Pilotprojekt pågår

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus, nycklar som kan tappas bort, kopieras eller helt enkelt inte är i händerna på rätt person i en nödsituation.

Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid.

Under 2017 genomförs pilotprojekt i Hemvård Syd och Nord 5.

preview_COLOURBOX8681219