Digital signering av HSL-insatser

Status: Utredning pågår

Digital signering av HSL-insatser kan bidra till att verksamheter få ökad kontroll, effektiviseras och kvalitetssäkras ytterligare genom bland annat minskat antal avikelser. Kvalitetsenheten utreder just nu möjligheten att förenkla och förbättra arbetsprocesser med hjälp av digital signering.

preview_COLOURBOX6149064