Elektroniskt lås

Status: Erbjuds på vissa vårdboenden

Elektroniska lås, även kallat hotellås, går ut på att varje boende har ett armbandsur på sig med en sensor. En annan sensor finns vid dörren in till den boendes rum. När man kommer nära dörren öppnas den med hjälp av sensorerna automatiskt. När man kommer nära dörren öppnas den automatiskt. När man är inne i sitt rum så är dörren låst utifrån, men man behöver bara dra ned handtaget för att komma ut från insidan.

Att använda hotellås på vårdboenden är en kvalitetssäkring, då det innebär ökad trygghet och säkerhet för de boende. Låsen hindrar de boende från att gå in till varandra, underlättar att låsa och låsa upp. ett armbandsur som är universal och programmerad så att man kommer in till alla boende.

Electronic lock on door

Electronic lock on door