E-ansökan

Helsingborgarna kan sedan i februari 2017 ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service (LSS) via e-ansökan till vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi arbetar nu för att utöka servicen till medborgarna så att det också ska vara möjligt att elektroniskt ansöka om olika former av tekniska hjälpmedel som arbetsterapeut och/eller fysioterapeut förskriver.