Bokning av korttidsvistelse via app

Status: Utredning pågår

I dagsläget sker bokning av korttidsvistelse (LSS) via papper och penna. Något som fodrar en hel del tid från personalen då bokningssystemet är komplext på grund av många saker att ta hänsyn till.

Just nu pågår en utredning där Kvalitetsenheten ser till olika webblösningar som finns för att underlätta för personalen i bokningsprocessen av korttidsvistelsen.

preview_COLOURBOX3155812