Automatisering

Hur kan vi effektivisera vårt arbete och jobba smartare? Jo, genom att använda de tekniska möjligheter som redan finns tillgängliga att använda.

Vi tittar just nu på hur vi på vård- och omsorgsförvaltningen skulle kunna använda automatisering i vår verksamhet. Inga konkreta planer finns ännu men vi har tagit del av ett stort arbete som är gjort i Trelleborgs kommun. Tillsammans med kollegor på arbetsmarknadsförvaltningen och digitaliseringsenheten tittar vi på vilka möjligheter som finns för oss.