Effektiva arbetsmetoder

Antalet äldre i Helsingborg ökar liksom behovet av stöd till personer med funktionsnedsättning. Det samtidigt som tillgången till utbildad vård- och omsorgspersonal minskar. Risken med dessa två faktorer är dels att möjligheten till att nå upp till lagens intentioner minskar avsevärt men också att vi riskerar att få en ohållbar arbetsmiljö.

På grund av dessa faktorer måste vi arbeta mer effektivt för att kunna leverera kvalitet i vård- och omsorgsarbetet till våra kunder, men även för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

I Helsingborgs stad arbetar vi just nu med följande tekniska lösningar för att skapa en effektivare arbetsmiljö för våra anställda: