WiFi vid gemensamhetsutrymmen

Status: Implementerat

I Helsingborg har alla vårdboenden inom Omsorg i Helsingborg tillgång till trådlöst nätverk i gemensamhetsutrymmena. Det möjliggör för hyresgästerna att använda teknik efter önskemål och behov, något som exempelvis kan bidra till ökad och förenklad delaktighet i det som händer utanför vårdboendet.

preview_COLOURBOX3444261