jDome BikeAround

Status: Implementerat

Med runt 180,000 demensdrabbade i Sverige är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen att erbjuda meningsfulla aktiviteter och ökad kapacitet att till exempel kunna prata med sina anhöriga och personal om livet och olika minnen. Det gäller inte bara demensdrabbade utan alla inom äldreomsorgen.

jDome BikeAround är ett aktiveringshjälpmedel där användaren kan cykla och navigera i Google Street View som projiceras på en omslutande skärm. På så sätt stimuleras både hjärnan och kroppen, samtidigt som användaren får en social upplevelse genom att berätta om sin barndom eller andra minnen för personal eller anhöriga.

jDome_BikeAround