Delaktighet och aktivitet

Delaktighet är en mänsklig och demokratiskt rättighet för alla människor. För att öka möjligheten och känslan av en självständig livsstil, med en hög livskvalitet i levnadssituationen, är det viktigt för oss att kontinuerligt arbeta med att förbättra individens delaktighet och aktivitet.

I Helsingborgs stad arbetar vi just nu med följande tekniska lösningar för att skapa en ökad delaktighet och aktivitet för våra kunder: