Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället. Vi på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad arbetar aktivt med att se möjligheten med och utveckla digitala och tekniska lösningar för framtidens omsorg och vård.

Socialstyrelsens definition av välfärdsteknologi:

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser.

Kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet.

Kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå.