Vad är på gång inom vård och omsorg?

Nyhetsbrevet från förvaltningens strategiska omvärldsbevakning innehåller intressanta nyheter om vad som är på gång inom vård och omsorg.

Positiva trender i årets kommun- och enkätundersökning

Socialdepartementet De mest sjuka äldre Blogg, 2014-11-24
I förra veckan presenterade Socialstyrelsen årets kommun- och enhetsundersökning. Den innehåller som vanligt mycket intressanta resultat. Uppgifterna från undersökningen kommer att utgöra en del av underlaget i såväl Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre som i Äldreguiden. Totalt har 90 procent av kommunerna, 86 procent av hemtjänstverksamheterna och 94 procent av de särskilda boendena deltagit i undersökningen. Nästan 219 700 personer, 65 år och äldre, var den 1 oktober år 2013 beviljad hemtjänst.

Dags att sätta hbtq-frågorna i fokus

Vision i Media, 2014-11-24
Enligt en EU-rapport har över 80 procent av hbtq-personerna i Sverige valt att inte vara öppna med sin läggning på jobbet. Bara 38 procent har berättat för sin chef. Orsaken är vanligtvis kollegornas, eller chefernas, brist på förståelse och kränkande attityder. Samtidigt vittnar många hbtq-personer om att de känner stress över att leva ett dubbelliv. Det här påverkar självklart också rollen i arbetsgruppen, och på sikt resultatet – kvaliteten i välfärden.

Omöjligt uppdrag för chefer i äldreomsorgen

Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö, 2014-11-25  
Chefer inom äldreomsorgen står inför ett omöjligt uppdrag. De saknar de grundläggande förutsättningarna för att nå målen om en god kvalitet i verksamheten. Första linjens chefer inom äldreomsorgen står inför ett omöjligt uppdrag. Med personalansvar för i snitt 50 medarbetare och ett bristande administrativt stöd saknas de grundläggande förutsättningarna för att nå målen om en god kvalitet i verksamheten. Det konstaterar de båda forskarna Angelika Thelin, Linnéuniversitetet och Maria Wolmesjö, Linköpings universitet i rapporten Tid att leda.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring – Meddelandeblad

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2014-11-26  
Meddelandebladet innehåller information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring. Föreskriften börjar gälla den 1 januari 2015.

Dags för ett professionellt omvårdnadsspråk

Äldrecentrum Nyheter, 2014-11-27  
Språket har blivit en allt större del i omsorgsarbetet. Det muntliga språket är viktigt för att förmedla information mellan medarbetare, i samtal med de boende och anhöriga. Arbetet är också fyllt av skriftlig dokumentation. En studie visar att medarbetarna efterlyser ett professionellt omvårdnadsspråk som kan förstås och läsas av alla. Zoe Nikolaidou är språkvetare på Södertörns högskola. Hon är en av författarna bakom rapporten ”Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen”. Rapporten togs fram i ett projekt om språk inom äldreomsorgen. I rapporten gjordes två studier, en om samtalet och en som tittade närmare på skrifter och texter.

SKL: Viktiga förslag om våld i nära relationer

SKL Nyheter, 2014-11-27  
SKL välkomnar en rad förslag i utredningen “Våld i nära relationer – en folkhälsofråga”, men efterlyser mer analys av konsekvenser för kommuner och landsting. Det är Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad, som presenterar ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas. – Utredningen lyfter en lång rad viktiga resonemang och förslag på åtgärder med målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Äldre som jobbar behåller hälsan

Arbetsmiljöforum Du & Jobbet, 2014-11-27  
Äldre som jobbar är friskare än sina jämnåriga som lämnat arbetsmarknaden. Det framgår av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden åren 2010-2013. Undersökningen visar att det finns skillnader i hälsan mellan äldre som jobbar och äldre som har lämnat arbetsmarknaden. Bland de 66–74-åringar som arbetar svarar nästan nio av tio att de bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Bland deras jämnåriga som inte arbetar är det sju av tio.

Den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras genom översyn av socialtjänstlagen

SKL Debattartiklar, 2014-11-28  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förespråkar en översyn av Socialtjänstlagen och socionomutbildningen. Genom översynen hoppas SKL att förutsättningarna för den sociala barn- och ungdomsvårdens långsiktiga uppdrag ska bli bättre.

Måltidens möjligheter för personer med demenssjukdom

Äldrecentrum Nyheter, 2014-11-28  
Måltiden är viktig och måltiderna ska vara något att se fram emot. De bidrar till struktur och därmed också till en mera begriplig tillvaro för personer med demenssjukdom. Det säger Birgitta Villner Gyllenram som är koststrateg på Äldrecentrum. Hon har varit med och tagit fram en gratis webb utbildning om mat och måltider till äldre.

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Regeringen Socialdepartementet, 2014-12-01  
Denna publikation är slutrapporten för Socialdepartementets satsning De mest sjuka äldre som pågick under 2011-2014.
Målet för den fyraåriga satsningen har varit att alla ska kunna åldras med trygghet och självbestämmande, med tillgång till en god vård och omsorg. För att uppnå detta satsade regeringen 4,3 miljarder kronor under perioden för att stärka och intensifiera samverkansarbetet mellan landets landsting och kommuner. Detta så att vården och omsorgen i större utsträckning ska kunna utgå från de mest sjuka äldres behov.

Matglad – projekt för att inspirera funktionshindrade att laga mat.

Anhöriga Nyheter Flerfunktionsnedsättning, 2014-12-02  
Ny app skall underlätta matlagningen för personer med intellektuella funktionshinder. Matglad är ett projekt som använder ny teknik för att inspirera och hjälpa personer med lindriga till måttliga intellektuella funktionshinder att planera och laga mat.

Dåligt bemötande och brist på ledsagning stoppar ungas fritid

Föräldrakraft Nyheter, 2014-12-02  
Dåligt bemötande och brist på ledsagning stoppar ungas fritid.Unga med funktionsnedsättning måste få bättre möjligheter till en god fritid. Det är ett av huvudbudskapen i Fokus 14, den rapport om ungas fritid som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnade till regeringen på måndagen.

Heby första kommunen som inför akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Vårdförbundet Vårdfokus, 2014-12-02  
Uppländska Heby är den första kommunen som inför akademisk specialistutbildning (AST) inom ramen för anställningen. Detta är ett led i kommunens arbete att försöka lösa utmaningarna med framtidens vård. Införandet är en del i arbetet med att höja kvaliteten på den vård och omsorg som ges till invånarna i kommunen. Vidare önskar man underlätta rekryteringen till äldrevården genom införandet av akademisk specialisttjänstgöring.

“Bristande tillgänglighet är största hindret”

Föräldrakraft Nyheter, 2014-12-03  
Bristande tillgänglighet är det största problemet för personer med funktionsnedsättningar. Det framgår av en rapport som idag släpps av DO och Myndigheten för delaktighet. – Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *