Utmärkelser

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad delar varje år ut ett innovationspris och ett kvalitetspris till medarbetare och verksamheter inom förvaltningen.

Medborgare som kommer i kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet ska kunna förvänta sig högsta kvalité i vårt arbete. För att uppmuntra och belöna personalens kvalitativa arbete som gör detta möjligt instiftades 2015 ett par priser som delas ut varje vinter.

Kvalitetspriset

Ett vårdboende, ett hemvårdsteam och en LSS-verksamhet inom Omsorg i Helsingborg utses till vinnare av kvalitetspriset. Utöver ett diplom får respektive enhet 20 000 kronor som de får använda till valfria aktiviteter för personalgruppen i sin helhet.

Den vinnande verksamheten inom LSS utses av Delaktighetsgruppen. Enheterna bedöms utifrån delaktighetsslingorna, pictostatresultatet och Delaktighetsgruppens samlade bedömning.

Syftet med kvalitetspriset är att synliggöra och belöna den verksamhet som bland annat uppnår ett högt resultat i kombination med att ha gjort en positivt stegring i Socialstyrelsens brukarenkät. Prissumman får användas till valfria aktiviteter för den vinnande personalgruppen i sin helhet.

Innovationspriset

Innovationspriset delas ut som en belöning till en medarbetare, en mindre grupp av medarbetare eller en hel enhet som kommit på och börjat använda sig av en smart idé eller lösning inom arbetet. Genom att dela ut innovationspris vill vård- och omsorgsförvaltningen uppmuntra och inspirera till förändring och sprida goda exempel inom organisationen.

Sista nomineringsdag för innovationspriset 2017 är 3 november. Vet du någon som borde få pris för sin innovation? Kanske är det du själv? Tveka inte att nominera din egen eller någon annans innovationsförmåga! Hör av dig till Marcus Pellinen med din nominering och motivering varför personen, personerna eller enheten förtjänar att vinna!

Vinner en enskild medarbetare eller en mindre grupp av medarbetare får de dela på priset som är på 15 000 kronor. Om en hel enhet eller verksamhet vinner får personalstyrkan i sin helhet dela på 20 000 kronor.