Utbildning i visionärt ledarskap

Den 11 september var enhetschefer, verksamhetschefer samt omsorgsdirektören och kvalitetschefen inom Omsorg i Helsingborg på en heldags utbildning där framtidsanalytikern Troed Troedsson pratade visionärt ledarskap.

Att tänka framtid Under fredagens utbildning för cheferna inom Omsorg i Helsingborg stod visionärt ledarskap i fokus. Föreläsaren Troed Troedsson har arbetat som framtidsanalytiker i 17 år och har även en lång bakgrund inom den kommunala verksamheten. Han har bland annat arbetat med organisations- och affärsutveckling inom äldreomsorg, primärvård och IT- och utvecklingsfrågor. Troedsson blandade allvar och humor på ett intresseväckande sätt när han bland annat lyfte fram skillnader mellan innovativt och traditionellt ledarskap. Han lyfte också fram skillnader i verksamheter när det kommer till förändringstryck från omgivningen och vilken påverkan det får på organisationers utveckling. Utöver föreläsningen delades det också ut ett antal övningar och aktiviteter till gruppen. Dessa gick bland annat ut på att betygsätta hur cheferna upplever innovations- och ambitionsnivån bland sina medarbetare. Många av deltagarana uttryckte att de tyckte att det var intressant att se de olika uppfattningarna som finns kring detta.

Appen som främjar innovation Utvecklingen visar att vård- och omsorg står inför stora förändringar i framtiden. Nya kompetenser och arbetssätt kommer att krävas för att optimera vården utefter de nya förutsättningarna. Därför är det viktigt att uppmuntra till och att ta vara på det visionära tänket bland medarbetarna inom Vård- och omsorgsförvaltingen. I anda med detta presenterade Camilla Hending, samhälls- och framtidsanalytiker, appen Pacetracer. Pacetracer är ett verktyg för att mäta innovationstempot och utvecklingen i en organisation så väl som på en privat nivå. Målet med appen är att bryta sitt vardagliga tankemönster och bidra till ett nytt sätt att tänka. Appen skapar möjligheter för organisationer att följa och mäta innovationsklimatet i delar av eller i hela organisationen. Appen kommer att testas i en pilot inom förvaltingen – var är ännu inte klart. Förhoppningen är att detta är ett verktyg som ska kunna användas inom stora delar av förvaltningen.

chefsdag 11sep bild2

chefsdag 11sep bild5      chefsdag 11sep bild1

chefsdag 11sep bild4      chefsdag 11sep bild3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *