Trygghetskamera + e-medborgarveckan

Lördagen den 1e oktober kunde vi läsa i den lokala tidningen om vård- och omsorgsförvaltningens nya digitala tjänst som vi erbjuder Helsingborgarna. Dessvärre läste jag inte artikeln själv, och har faktiskt inte lyckats hitta den i efterhand. Dock fick jag av bekanta så snällt förklara mitt positiva ställningstagande för denna nya tjänst.

Den nya digitala tjänsten som vi numera erbjuder Helsingborgarna är en trygghetskamera. Jag ska låta det vara osagt exakt vad som stod i tidningsartikeln, men jag kan lova att det fanns en upprördhet som dock svalnade då jag förklarat användningen och syftet bakom vår nya tjänst. Trygghetskameran används som ett komplement till övriga vård- och omsorgsinsatser som hemvården utför. Således är inte dess syfte att ersätta den mänskliga kontakten, eller att neka medborgarna mänsklig hjälp. Trygghetskameran kommer användas på natten, och är en förnyad metod för att utföra dagens traditionella tillsynsinsatser. Tillsynen kommer ske genom kameran på tider som vårdgivaren och hemvårdskunden kommit överrens om. Kameran kommer kunna filma i maximalt 30 sekunder åt gången, och efter tillsynen raderas materialet. För att vidare öka på skyddet av den enskildes integritet loggförs varje titt.

Vad är vinsterna med att sköta tillsyner på natten genom en trygghetskamera? Jo flertalet, den enskilde personen i behov av tillsyn kan få denna försedd utan att personer ska behöva ”klampa” in i ens bostad mitt i natten, risken för att bli väckt försvinner (visste du förresten att risken för fall ökar då hemvården har gjort besök i bostaden nattetid?) och vi kan genom trygghetskameran använda våra resurser där dem gör mer nytta än att stå ovanböjd någons säng för att titta på någon som sover.

Kränker vi inte den enskildes integritet undrar vissa? Denna fråga är givetvis upp till varje enskild individ att själv fundera på, och svara över. I mitt tycke är svaret lika självklart som givet, NEJ! Redan idag utför vi vård- och omsorgsinsatsen ”tillsyn”, och med hjälp av trygghetskameran utför vi insatsen på ett alternativt vis. Således är inte insatsen ”tillsyn” något nytt på grund av trygghetskameras införande. Är det inte kränkande att filma någon? Det kan vara, förutsatt där inte finns några begränsningar i användandet. Då ”titten” genom trygghetskameran sker på överrenskommen tid så riskerar vi inte att kränka den enskilde genom att titta slentrianmässigt. Vidare kan den som utför ”titten” maximalt titta 30 sekunder åt gången, och det sparas inga filmklipp. En motfråga till detta påstående ifrån mig är, varför skulle det vara mer kränkande att sköta en tillsyn genom att titta i en kamera kontra att stå i den enskildes bostad och betrakta någon som sover? Mitt sista argument för att trygghetskameran inte är kränkande är följande, är det inte kränkande att väcka någon som sover gott om natten då insatsen faktiskt kan genomförs på annat vis?

Det har även framförts många åsikter gällande att vi genom trygghetskameran nekar den enskilde social samvaro. Min motfråga i ämnet är, vem vill ha social samvaro medan den faktiskt sover? Och givetvis medför inte införandet av trygghetskameran att en enskild person i behov av mänsklig hjälp på natten kommer att bli nekad detta.

gt

Deltagande på e-medborgarveckan:

Passande efter denna lördag då jag fick förklara mitt positiva ställningstagande deltog jag på e-medborgarveckan onsdagen den 5e oktober som gick av stapeln på Stadsbiblioteket. Mitt uppdrag var glasklart, sprid information och ta dialogen tillsammans med Helsingborgarna gällande vår nya digitala tjänst, trygghetskameran. Min upplevelse är att uppdraget lyckades. Jag fick samtala med flertalet intresserade, nyfikna, skeptiska, arga och påhejande Helsingborgare. Dialog är många gånger en underskattad metod för informationsspridning, och det är min klara övertygelse att fler kommuninvånare efter besöket på e-medborgarveckan har en positiv inställning till trygghetskameran än innan.

Nyfiken på mer eller i behov av trygghetskamera?:

För dig som vill veta mer om trygghetskameran eller är i behov av tjänsten rekommenderar jag dig att: klicka här

Må väl// Marcus Pellinen, Projektledare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *