Tankar efter MVTe 2016 – “vi måste tänka mer på hur”

I början av februari åkte Kvalitetsenheten och chefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen upp till Kista för att delta på årets MVTe – mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa. Här kan du läsa mer om några av de tankar som Kvalitetsenheten förde med sig hem till Helsingborg.

Nedan kan du läsa följande personers tankar:

  • Kristina Olsson, kvalitetschef
  • Victor Jönsson, logstiker på Kvalitetsenheten
  • Ulrika Fridolf, IT-strateg på Kvalitetsenheten
  • Marcus Pellinen, projektledare på Kvalitetsenheten

Kristina Olsson, kvalitetschef

Det har varit många tankar och funderingar som har rört sig i mitt huvud efter att ha besökt mässan i Kista. Jag börjar med två väldigt behagliga tankar som dök redan efter ett seminarium: “Oj, så långt vi har kommit i Helsingborg!”, och “Varför berättar vi inte för omvärlden vad vi har gjort och gör?” En annan reflektion som jag gjorde redan på mässan var att vi pratar väldigt lite om vem som ska betala för välfärdsteknologin. Är det en självklarhet att det är kommunen som ska betala? Eller är det så att vår roll i kommunerna blir att lotsa medborgarna dit de kan hitta smarta saker, smarta lösningar eller vad det nu kan handla om. Det var ingen föreläsare som jag lyssnade på som lyfte den frågan.

I Helsingborg håller vi på att etablera kontakter med fastighetsägare för att diskutera hur de kan anpassa sina fastigheter att bli smartare och göra det möjligt för hyresgästerna att använda välfärdsteknik. Seniorboenden har ibland svårt att locka lite yngre hyresgäster. Vilka mervärden får jag om jag väljer att flytta in i ett seniorboende. Bingo på fredag och kaffestund på söndag är sannolikt inte ett lockande koncept om jag nyss har fyllt 65. Men kanske det blir mer lockande om jag flyttar in i en smart lägenhet som erbjuder smarta tekniska lösningar som gör mitt liv mer bekvämt? Om min lägenhet sedan är förberedd för att använda sensorer, larm eller annan teknik den dag jag blir beroende av omsorg och vård då kan vi prata om mervärden.

Victor Jönsson, logistiker på Kvalitetsenheten

Mässan i Kista var på många sätt två inspirerande dagar. Det fanns många intressanta seminarier som berörde allt ifrån innovativa ersättningsmodeller till införandet av tillsynskameror i det ordinära boendet. En känsla som dock infann sig efter mässan var att man i många fall missat att prata om implementeringen och resultatet av de formaliserade satsningarna. På många sätt kändes mässan som en repris av förra årets mässa. Vi har i vård-och omsorgssverige inte kommit särskilt långt när det gäller välfärdsteknologi – vi står liksom och stampar. Det var väldigt lite fokus på just resultaten av de projekt som de presenterande kommunerna bedrivit.  Det hade varit väldigt intressant och höra hur det faktiskt gick och om projekten blev en del av den vanliga driften.

Ofta känns det som att e-hälsans inträde i vårdsektorn fördröjs trots att det anses vara en stor angelägenhet. I min mening saknas det statliga direktiv som hade kunnat formalisera kommunernas satsningar mot ett ökat självbestämmande för brukarna och en ökad effektivitet. Enligt mig är bottom-up styrningen i kommunerna inte alltid en positiv faktor. I dagens vårdsystem blir det svårt att skapa effektiva flöden mellan organisatoriska enheter och mellan olika vårdgivare eftersom samtliga parter tänker olika och satsar olika. Tankar som dessa har varit återkommande efter dagarna i Kista.

Jag hoppas att vi i vård och omsorgssverige har kommit längre till nästa år.  Nästa år kanske även vi från Helsingborg kan finnas med som utställare på mässan. Jag tror absolut att det hade funnits ett värde i att dela med oss utav våra erfarenheter och tankar.

Ulrika Fridolf, IT-strateg på Kvalitetsenheten

Mässan i Kista är en intressant mötesplats, och jag tror det behövs ett forum för dessa frågor. Jag uppskattade att det i år låg lite fokus på juridiken och ekonomin runt ämnet välfärdsteknologi. Däremot saknade jag konkreta exempel på hur man faktiskt gått tillväga vid implementering och vilka följder som blivit. Det hade gärna fått vara mer ingående diskussioner kring förändringsarbetet och de nya processerna som ett införande av väldfärdsteknologi innebär. Egentligen så är den tekniska artefakten en väldigt liten del av implementeringen, men det är väldigt lätt att fastna kring den. Det beror förmodligen på att det blir enklare att diskutera en konkret device än till exempel hur kulturen i organisationen påverkas.

Till nästa års mässa hoppas jag att få se ett fokus kring hur man konceptualiserar sin välfärdsteknik, då jag tror att det är viktigt att tänka helhet, till exempel när det kommer till de gränssnitt vi hanterar. Risken blir annars att MVTe om 10 år handlar om ”hur reder vi ut den systemröran vi har försatt oss i”?

Marcus Pellinen, projektledare på Kvalitetsenheten

Förr andra året i rad besökta vi mässan för välfärdsteknologi i Kista. Dessvärre kändes mässan i stora drag som en kopia ifrån förregående år. Givetvis kan detta bero på att välfärdsteknologi som ämne är relativt nytt och att många kommuner står och stampar i startgroparna. Men personligen hade jag ändå uppskattat att diskussionerna i år skulle ske utifrån ett något djupare perspektiv.

Istället för att prata om alla fantastiska möjligheter som finns med tekniken, där talarna visualiserade vad olika tjänster och produkter kan göra, saknades ”huret”. Och för att komma fram till ”hur” vi ska arbeta med välfärdsteknologi måste vi diskutera utifrån ett helhetsperspektiv:

• Hur ska vi prioritera bland alla välfärdsteknologiska produkter och tjänster?
• Hur ska kommunerna skapa koncept runt välfärdsteknologi?
• Hur ska vi finna samarbetspartners och utveckla våra nätverk?
• Hur ska vi finansiera?
• Hur ska vi implementera, förvalta, underhålla och avveckla välfärdsteknologiska produkter och tjänster?
• Hur ska vi lösa infrastruktur och gränssnitt?
• Hur ska vi sälja in välfärdsteknologin till kunder, anhöriga, medborgare, medier, m.fl?
• Hur ska vi utvärdera och se nyttoeffekterna?

Om mindre än ett år är det åter dags för mässan för Välfärdsteknologi igen, och mest troligen kommer jag att finnas på plats. Min förhoppning då är att diskussionen har blivit djupare och mer helhetstänkande.

  • Innovation i fokus - Voffra

    […] Så himla stolt och glad över att ha möjlighet att få samarbeta med våra innovativa och kritiskt tänkande unga medarbetare. Läs mer om deras tankar om IT, digitalisering och #MVTe på […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *