Senior Alert för säker vård och omsorg

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som ökar möjligheten till likvärdig vård oavsett vem som tillhandahåller den. Målet med registret är att förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer som söker vård och omsorg.
Personerna registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munhålan. Dessa områden bedöms utifrån evidensbaserade mätnings- och bedömningsinstrument.Fotograf Anita Göransson

Senior Alert  ger förutsättningar för att utvärdera vården och omsorgen, skapar nya förebyggande arbetssätt samt möjlighet att jämföra olika enheters arbete med att förebygga och behandla skador.

Senior Alert inom Omsorg i Helsingborg
Genom att vi i Omsorg Helsingborg registrerar i kvalitetsregistret Senior Alert sätts den äldres perspektiv i fokus och patientsäkerheten förbättras. De som arbetar kring den äldre har olika utbildningar, det är undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Om den enskilde vill bjuds även anhöriga in att delta i detta arbete. Det är viktigt att enhetschefen skapar förutsättningar för personalen att samverka och arbeta förebyggande. Innan arbetet påbörjas ska den enskilde informeras om vad Senior alert innebär och att man kan säga nej till registrering i kvalitetsregistret.

De som anslöt sig först till kvalitetsregistret var Fullriggarens vårdboende och Lundhagens vårdboende, de startade som piloter 2011 och därefter startade Dunkers vårdboende i maj 2013. Efterhand har de andra vårdboendena startat upp och sedan maj 2014 är alla vårdboende och korttidsenheten anslutna. Alla hemvårdsgrupper ska vara anslutna i mars 2015 och under oktober 2014 ansluter första gruppen. Innan en enhet ansluts deltar enhetschefen och av denna utsedd personal i en heldagsintroduktion för att arbeta med Senior Alerts kvalitetsregister.

Omsorg i Helsingborgs gör riskbedömningar utifrån Senior Alert då den enskilde flyttar in på vårdboende eller vid första kontakten med hemvården. Riskbedömning ska även ske vid förändringar i hälsotillståndet som påverkar risken för fallolyckor, undernäring, trycksår eller ohälsa i munnen. Därefter görs riskbedömningar en gång i halvåret. Uppföljning av riskbedömningar ska göras där risk har identifierats och åtgärder kopplats till riskbedömning. Teamet träffas en gång i veckan och till det mötet har alla i teamet gjort en bedömning av den enskilde utifrån sin yrkeskunskap.

Synpunkter
Ni som har arbetat med Senior Alert under en tid: hur tycker ni det fungerar? Kom gärna med fördelar och nackdelar med registret. Har ni några synpunkter eller förslag?

Ingrid Nyman, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och hälso- och sjukvårdsstrateg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *