Samordnad plan ger bättre stöd

Vem gör vad och när för mig som patient eller kund? Det är grundfrågorna i en SIP, en samordnad individuell planering, vilket alla som får stöd från mer än en verksamhet har rätt att få. Men hur många vet egentligen vad det är?

Om man har stöd från hälso- och sjukvården och någon verksamhet som går under socialtjänstlagen, till exempel hemvården, kan man få en SIP om man har behov av att stödet samordnas. En SIP kan även startas när en verksamhet ser att patienten eller kunden har behov av stöd från olika verksamheter men ännu inte har stödet från alla parter.

SIP kan användas för personer i alla åldrar oavsett problematik och alla som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård ska kunna ta initiativ till den. Dessutom kan även den som själv känner att man har behov av en SIP ta initiativet.

Här kan du se en kort film på tre minuter om SIP och vilken nytta olika personer kan ha av den.

[vimeo http://vimeo.com/105220510]

Fungerar det i verkligheten?
Tanken är den samordnade individuella planeringen ska göra det lättare för den enskilde genom att de inblandade parterna pratar med varandra för att kunna stödja den enskilde på bästa sätt. Men hur ska man då göra för att det ska fungera bra i praktiken? Det var temat när ett 35-tal personer från olika vårdaktörer och vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad träffades i oktober. Här fanns personal från vårdcentraler, Helsingborgs lasarett, vårdboenden, hemvård och palliativ vård. Under träffen diskuterades olika frågor och deltagarna presenterade framgångsrika sätt att samarbeta.

Lyckat samarbete

Lyckat samarbete. Marie Nielsen till vänster passar på att ställa frågor om samarbetet mellan hemvården och vårdcentralen med Emma Sääw, Anna Jarslund Broman och Maritta Ahlm.

Lyckat samarbete. Marie Nielsen till vänster passar på att ställa frågor om samarbetet mellan hemvården och vårdcentralen med Emma Sääw, Anna Jarslund Broman och Maritta Ahlm.

Under dagen presenterade bland andra Husensjö vårdcentral och Omsorg i Helsingborgs hemvård sitt samarbete som började hösten 2012. Från vårdcentralens sida önskade man att hemvården skulle förbereda vårdcentralens hembesök eftersom hemvården ofta bäst känner dem som har behov av vård hemma.

– Tillsammans arbetade vi fram ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta. Det tog en del tid, men det var det värt. En stor fördel med att arbeta strukturerat är att det även underlättar när vi får ny personal. Känner personalen inom hemvården och vårdcentralen varandra och vet vilka rutiner vi har är det lättare att samarbeta, menar Maritta Ahlm som är enhetschef inom hemvården.

Varannan vecka gör två läkare från Husensjö vårdcentral hembesök och räknar då med att vara en timme hemma hos varje inbokad patient. Då har hemsjukvården förberett och har involverat dem som behövs, som till exempel arbetsterapeut eller sjukgymnast.

– Jag tror på att möta patienterna i sin hemmamiljö där de känner sig trygga. Det ger mycket. Vi väljer ut de patienter som börjar bli sämre eller inte varit hos läkaren på länge och planerar in ett hembesök i samarbete med hemvården. Det gör att vi kan ligga både ett och två steg före och det har bland annat lett till att behovet av akut-tider har minskat. Dessutom bjuder vi ofta in de anhöriga och det brukar de uppskatta, säger Anna Jarslund Broman, som är läkare och medicinskt ansvarig på Husensjö vårdcentral.

SIP:en visar vad patienten vill
Emma Sääw arbetar som palliativ sjuksköterska inom Helsingborgs stad och ser många fördelar med en bra SIP.

– För oss som arbetar inom hemvården är en SIP mycket värdefull. Med den kommer patientens och anhörigas önskemål fram. Informationen blir också tillgänglig även för dem som behöver den på jourtid. Med denna planering får patienten rätt vård hemma och slipper åka in till sjukhuset i onödan om önskemålet är att få vara hemma, säger hon

Arbetar vidare med idéerna

_DSC3280

Grupparbeten för bättre samarbete. Från vänster: Marie Nielsen, Ingela Nilsson, Anna Jarslund Broman, Krister Karlsson, Ulf Gabrielsson och Maritta Ahlm.

Under dagen presenterades även olika samarbetsformer mellan bland annat vårdboenden och vårdcentraler och många ställde frågor. Sedan gjorde deltagarna grupparbeten för att diskutera för- och nackdelar med SIP och hur man kan samarbeta bättre. Här kom många frågor och idéer upp som man nu kommer att arbeta vidare med inom projektet Ledningskraft.

Ingrid Nyman och Towe Bildtgård som arrangerade dagen är nöjda och har fått bra underlag för det fortsatta arbetet.

Ingrid Nyman och Towe Bildtgård som arrangerade dagen är nöjda och har fått bra underlag för det fortsatta arbetet.

Ledningskraft är en nationell satsning som funnits sedan 2010 för att förbättra för de mest sjuka äldre. Sedan 2012 har Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samarbetat inom satsningen. Träffen som hölls i Helsingborg i oktober arrangerades av Towe Bildtgård på Kommunförbundet Skåne tillsammans med Ingrid Nyman som är hälso-och sjukvårdsstrateg på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Här kan du läsa mer om Ledningskraft i Skåne och på nationell nivå.

Kommentera gärna artikeln med dina tankar och idéer om hur vi kan arbeta vidare med SIP.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *