Rätt riktning för framtiden

Under 2015 har vård- och omsorgsförvaltningen spanat på omvärlden för att fånga utmaningar och trender för framtidens vård och omsorg. Vi kan redan nu se att omsorgen i Helsingborg är i rätt riktning.

En grupp med omvärldsbevakare har månadsvis sammanställt händelser, tendenser och trender om området för vård och omsorg som fångats från omvärlden. Som sedan resulterat i en årsrapport med sammanställning och analys av de viktigaste händelserna som ägt rum under året.

I årsrapporten kunde fyra olika fokusområden urskiljas av analytikerna – områden som idag och speciellt i framtiden kommer att vara påverkande för omsorgen i Sverige.

Fokusområdena delas in i:

  • attraktiv arbetsgivare
  • digitaliseringens möjligheter
  • sjukvården flyttar ut
  • svårigheter för personer med funktionsnedsättningar

Med årsrapporten i hand kan vi se att vi är i rätt riktning – där många pusselbitar redan är på plats inför de utmaningar vi står inför.

Attraktiv arbetsgivare. Vård- och omsorgsyrken behöver attrahera såväl nuvarande som framtida kollegor. För att kunna möta nästa generations behov behövs ytterligare händer till hjälp, där det samtidigt är av högsta relevans med rätt kompetens, lämplighet och naturligtvis ett engagemang.

Kompetens är en grundstomme i omsorgen men också en utveckling för varje kollega – vi arbetar kontinuerligt med utbildningar, för att säkerställa grundkunskapen men även för vidareutbildning inom specialområden som till exempel Silviacertifiering. Under 2015 blev två av våra vårdboenden Silviacertifierade. Det är även viktigt att ta tillvara på den kompetens som redan finns inom verksamheten, därför görs kontinuerliga kompetensinventeringar för att ta vara på bland annat språkfärdigheter och övriga utbildningar som våra kollegor har.

Under 2015 startade projektet Hållbart arbetsliv för äldre, med målet att inspirera och ge våra äldre kollegor möjlighet att stanna längre i arbetslivet och samtidigt ta vara på den kunskap och kompetens de har och som våra yngre kollegor kan dra nytta av. Det innebär även att kollegorna i projektet har möjlighet att dra ner på tempot och arbeta under bra förutsättningar fram till 65 år.

Vi ser det som en fördel med kollegors idéer och lösningar för en förbättrad verksamhet. Under 2015 instiftade förvaltningen ett innovationspris, för att just uppmuntra och lyfta de kloka lösningar som kollegor gör. Första pristagare var Monica Gustafsson, för sin medverkan till ändrad paketering av rollatorer som resulterade i såväl effektivt arbetssätt som bättre arbetsmiljö. Fler priser har delats ut, även i kvalitet.

Digitaliseringens möjligheter. Därtill måste vi hänga med i svängarna när det gäller den digitala utvecklingen – regeringen och SKL vill öka digitaliseringstakten i det offentliga Sverige och inom EU finns lagförslag för webbtillgänglig information. Det blir också alltmer vanligt att företag och offentliga verksamheter öppnar upp för testmiljöer. Genom att följa med i utvecklingen kan vi dels öka möjligheten för att vara en attraktiv arbetsgivare och dels att hitta smarta lösningar för verksamheten med stöd av innovativa och tekniska verktyg. Där vi får en ökad kvalitet och trygghet i omsorgen för våra kunder, och samtidigt underlättar och gör arbetsdagen enklare för våra kollegor.

Det finns många möjligheter för framtidens vård och omsorg med digitala och tekniska lösningar som verktyg. Mobila trygghetslarm, elektroniska lås, mobilt journalssystem och digital signering är några exempel som kan underlätta vardagen men också ge kvalitet och trygghet för såväl våra kunder som kollegor. Och är också några av de områden som vi idag jobbar med – internt i verksamheten eller i samarbete med andra aktörer. Flera samarbeten är pågående och initierade, med bland olika kommuner, högskolor, bostadsföretag och nystartarföretag i Öresundsregionen.

Kungshults vårdboende på Maria Park, som nyinvigdes hösten 2015, är ett av våra mer moderna boenden med den senaste tekniken. På Kungshult finns testmiljöer för nya digitala möjligheter, men även smarta lösningar för såväl boende som kollegor – som till exempel nyckelfria lås, sängsensorer, fritt wi-fi och google-cykel.  Se vår film om digitala möjligheter på Kungshult.

En annan möjlighet digitalt är utbildning via webben. Under våren 2016 har vi haft ett pilotprojekt med e-learning för en av våra internutbildningar. Med utbildning via webben, kan den genomföras när och var man vill – när det är lugnt på sitt pass, eller kanske hemma. Mer om pilotprojektet för e-learning.

Sjukvården flyttar ut. En annan tendens är att sjukvården flyttar ut, det vill säga alltmer hälso- och sjukvård kan utföras i hemmet. I linje med det är ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal på gång i Skåne, med fokus på just mer sjukvård i hemmet. Samtidigt finns ett lagförslag att patienter ska komma snabbare hem från sjukhus. För att kunna möta utvecklingen och ge bra och kvalificerad vård i hemmet, krävs hög kompetens hos personalen och en väl etablerad verksamhet för hemvård och hemsjukvård. Dessutom är stödet till anhöriga en extra viktigt faktor.

Förra året bildades en kvalitetsenhet i förvaltningen, vars övergripande uppdrag är hitta nya och smarta arbetsmetoder som möjliggör en hållbar vård och omsorg utifrån förändrade förutsättningar och framtidens utmaningar. En av inriktningarna är att i ett förberedande arbete se på lösningar och förutsättningar för ett väl omhändertagande i hemmet i samband med att sjukvården flyttar ut. Flera faktorer inverkar, och i uppdraget ser man bland annat på digitala tekniker, infrastruktur och hemvård. Mer om kvalitetsenheten.

En lösning för framtiden är mobilt trygghetslarm som går igång under våren. Där det finns möjlighet för helsingborgare till trygghetslarm som inte bara fungerar i hemmet, utan även i utomhusmiljö i närområdet. Som ger trygghet och möjlighet till hjälp till och från till exempel tvättstugan, träffpunkten eller matbutiken.

Diskussioner kring framtidens hemvård är även etablerad med andra länder i Europa. Mellan 2015-2017 är vi projektledare för EU-projektet Safe age. Ett forum för samverkan och dialog för framtidens hemvård med länderna Holland, Finland och Italien. För mer information om Safe age. När sjukvården flyttar ut, är det relevant för den anhörige att få ett gott stöd. Flera insatser för anhöriga finns i verksamheten idag. En bra plats, är därtill en digital plats för stöd till anhöriga, men också möjlighet till kontakt med andra anhörig i samma situation över hela landet. En bra plats i texten

Svårigheter för personer med funktionsnedsättningar. Flera områden i vårt samhälle är inte helt utformade eller anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är bland annat svårt på arbetsmarknaden, särskilt i offentlig sektor, och handläggning av insatser enligt LSS är olika i landet och det finns svårigheter för tillgängligheten rent generellt.

Inom förvaltningen har vi en pågående översyn av hur vi på ett bättre och mer tillgängligt vis arbetar med frågor för personer med funktionsnedsättning. Nyligen startade vi upp Porten, en funktion för utökad samordning för att hitta rätt boende för kunden utifrån dennes specifika behov.

För att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning finns en så kallad delaktighetsslinga, med brukarvägledare som är utbildade i samtalsmetodik. Personer med funktionsnedsättning får med hjälp av slingan möjlighet att vara med och påverka och tycka om sin situation – där frågor som är viktiga för brukaren lyfts upp. Artikel om delaktighetsslinga.

Vi uppmuntrar engagemang från våra kollegor, och ett sätt att fånga det är genom de nystiftade priserna inom kvalitet och innovation. Delaktighetsgruppen inom LSS-verksamheterna fick 2015 kvalitetsutmärkelse för väl genomfört arbete. Mer om kvalitetsutmärkelsen till delaktighetsgruppen.

Med årsrapport och dagsläge ser vi att vi är på rätt väg, och kan konstatera att vi arbetar för många av de behov och utmaningar som konstaterats i rapporten. Alla knutar är naturligtvis ännu inte lösta. Men vi kan gott fortsätta för framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Mer information Har du frågor om förvaltningens omvärldsbevakning och analys, kontakta gärna Marie Christiansen, projektledare, marie.christiansen@helsingborg.se

Vill du veta mer om kvalitetsenheten, du är då välkommen att kontakta Kristina Olsson, kvalitetschef, kristina.olsson@helsingborg.se

Om du är nyfiken på förvaltningens arbete i stort, kontakta Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, britt-marie.borjesson@helsingborg.se

För övriga frågor, får du hjälp av Cecilia Krondell Röstin, kommunikationschef, cecilia.krondellrostin@helsingborg.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *