Rapport ifrån nätverksresa till Holland

Då var jag åter tillbaks på kontoret vid Maria Park efter min tjänsteresa till Vlissingen i södra Holland. En stad med ett invånarantal runt 40.000 personer, trånga små gator med många små radhus, en strand som vetter ut mot kanalsen som tar båtarna in till hamnarna i Antwerpen och Gent i Belgien. En mysig småstad som passar de flesta (tror jag).

preview_COLOURBOX3899274

Tanken var att jag skulle åka tillsammans med min kollega Marie. Dessvärre blev Marie ännu ett offer för den elaka influensan som sprider sig likt en löpeld. Med andra ord fick jag ensam representera Helsingborgs stad samt Vård- och omsorgsförvaltningen i detta för mig något okända land.

Under mina två dagar fick jag kampera ihop med våra Holländska vänner Fer och Arend som vi träffade för första gången på vår eu-finansierade konferens ”Safeage” i Helsingborg. Fer arbetar inom en organisation som heter Wvo, medans Arend arbetar på konsultbasis tillsammans med Wvo. Båda arbetar med utvecklandet av innovation och dess omkringliggande processer.

12821368_10154049768866155_1892289009425302140_n

(Jag till vänster närmst kameran, Arend bakom mig
och Fer till höger)

Omsorgen av äldre i Holland (som denna resa i störst utsträckning kom att handla om) skiljer sig på många punkter ifrån den svenska modells som vi är vana vid. I Sverige har vi en maxtaxa vilket beräknas utifrån de äldres pensioner och reglerar hur mycket vårdgivarna kan ta ut i avgifter ifrån varje specifik person. Detta finns inte i Holland och jag fick berättat för mig att det i stort sett fanns avgifter för de äldre på allt.

En annan väsentlig del som skiljer sig ifrån den svenska modellen är att den Holländska staten och dess kommuner till viss del finansierar omsorgen, men att det är fristående icke vinstdrivande organisationer som sköter driften av densamma.

Trots våra olikheter har vi även en del gemensamma nämnare. Holland har liksom Sverige stora demografiska utmaningar med en allt större andel äldre samt en snabbt åldrande befolkning. Samtidigt har Holland liksom Sverige svårt att attrahera tillräckligt med arbetskraft till omsorgsarbetet. Det är i dessa gemensamma nämnare som vi kan finna en utväxling av att ”ha” varandra. Vi kan dela med oss av nya tankesätt, kunskaper och erfarenheter, vi kan diskutera strategiska vägval, resultat av pilotprojekt och uppläggen av detsamma.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med vår testmiljö som en del i vårt innovationsarbete. Och det som vi diskuterade flitigast under min vistelse i Vlissingen var hur vi kunde knyta våra testmiljöer närmre varandra samt hur vi skulle kunna dela med oss av de erfarenheter, kunskaper och resultat som skapas i dessa projekt. Ber om att få återkomma i framtiden för hur väl vi lyckas utforma ett fungerande samarbete kring detta.

1936048_10154051830681155_595406215087263710_n

(Jag fick besöka byggplatsen där Wvo ska upprätta ett nytt vårdboende och ett boende likt våra trygghetsboenden som ska främja självständig livsstil för äldre)

Skriv gärna en kommentar om du har några funderingar över ”Safeage” projektet (som Marie projektleder), min Hollandsresa, eller något annat du undrar över.

Avslutar med tre intressanta faktakunskaper som du kan ta med dig vidare in i livet.

Visste du att:

  • Frankrike under andravärldskriget bombade Vlissingens grannstad Middelburg, medans monumentet i staden anger Tyskarna som de skyldiga.
  • Att hamnen i Rotterdam är Europas största, och var fram till år 2004 den största i världen.
  • Att den Holländska regeringen sitter i Haag medans Amsterdam räknas som huvudstaden.

Må väl// Marcus Pellinen, Projektledare

Bild 1-2 är hämtade ifrån colourbox.com

  • Lite fotboll, en massa testmiljö och lite sportuppmaningar - Voffra

    […] För några veckor sedan var jag på besök i Vlissingen, Holland för att där träffa våra partners som även dem arbetar med testmiljöer. Det var en trevlig resa där vi diskuterade möjliga samarbetsformer, och för hur vi ska dela erfarenheter samt kunskaper som skapas i våra olika test- och utvecklingsprojekt. På följande länk kan ni läsa en kortare rapport om min resa till Hollans: https://voffra.helsingborg.se/rapport-ifran-natverksresa-till-holland/ […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *