Pilotprojekstrapport

I början av året startade vi inom den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ett pilotprojekt som gick ut på att testa en webbaserad plattform för e-Learning. Vi skrev ett blogginlägg om det då, vilket du kan läsa mer om här

För att förtydliga vad e-Learning är, så innebär det möjligheten för att tillförskaffa sig kunskap och genomföra utbildningar via sin dator. E-Learning kan ses som ett komplement, men även som ett mer utvecklat arbetssätt för lärande i jämförelse med mer traditionella metoder, exempelvis, storsalsföreläsningar, inläsning av kunskapsmaterial, m.m.

Vår förhoppning med e-Learning är att öka produktiviteten i våra verksamheter, och därmed frigöra mer tid för kundrelaterade insatser som kommer helsingborgarna till del. Detta utan att för den delen minska kvalitén på våra utbildningsinsatser, samt skära ner på den samlade kompetensen inom organisationen. Vi hoppas även på att minska insatserna som krävs för att administrerar och utveckla våra olika utbildningar, och därmed omfördela resurserna till att verka mer som individuellt stöd för våra medarbetare under utbildning. Förhoppningen är även att en e-Learning plattform ska bli en samlingsplats för alla våra internutbildningar, och att våra medarbetare ska se plattformen som ett narturligt rum för kompetensutveckling.

Information och resultat av pilotprojektet:

Pilotprojektet engagerade cirka 300 medarbetare där den största delen utgjordes av omvårdnadspersonal. Kursen som vi testade att digitalisera var den årliga repetitionskursen för omvårdnadspersonal, ”Uppföljningskurs i läkemedelshantering Bas 2”.

För att utvärdera pilotprojektet använde vi oss av en kvalitativ metod där vi genomförde dialogträffar på alla de enheter som deltog i projektet. Syftet med dialogträffarna var att få värdefull input i vad som fungerat bra, och vad som kan bli bättre. Vi genomförde även en kvantitativ utvärdering med hjälp av enkäter. Syftet med enkäterna var att få en större helhetsbild över pilotprojektets olika delar, exempelvis, utbildningens uppbyggnad, utbildningsinnehåll, projektets helhet, m.m.

Sammanlagt var det 131 stycken av projektets deltagare som svarade på enkäten. På frågan om själva utbilningens helhet uppmättes en 83 procentig kvalitetsuppfyllelse. Av de som svarade på enkäten kunde hela 88% tänka sig att genomföra fler utbildningar via e-learning i framtiden.

Upphandling:

Resultatet av pilotprojektet var så pass bra att vi beslutat oss för att e-learning är rätt väg för oss att gå för att möta framtidens krav på ökad produktivitet, och kvalité. Nästa vecka har vi vårt uppstartsmöte tillsammans med Inköp och upphandlingsenheten.

Vi kommer få all anledning att skriva mer om detta implementeringsprojekt i framtiden.

Må väl// Ulrika Fridolf, IT-strateg
Marcus Pellinen, Projektledare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *