På besök hos stadens näringslivsutvecklare

Fredagen den 29 januari var kvalitetschef Kristina Olsson och verksamhetschef Viweca Thoresson på besök hos Näringslivs- och destinationsutveckling, som tillhör stadens Stadsledningsförvaltning. Där presenterade de några av de utmaningar och möjligheter som vård och omsorg i Helsingborgs stad står inför.

Den demografiska utvecklingen
En utmaning som många kommuner står inför är den demografiska utvecklingen. Sverige har i likhet med många andra länder en utveckling där befolkningen blir allt äldre och personer med behov av stöd enligt LSS ökar. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning år 2050 att vara 65 år eller äldre. Antalet personer med åldern 80 år eller äldre förväntas i sin tur att öka med 65 % mellan år 2014-2030. Den demografiska utvecklingen innebär i sig en mängd utmaningar för vård och omsorg, såsom rekrytering av omvårdnadspersonal med rätt kompetens, antalet platser på vård- och LSS-boenden och bättre förutsättningar för de som vill och kan bo kvar hemma.

Rekrytering
I samband med den demografiska utvecklingen blir rekrytering av utbildad omvårdnadspersonal ytterligare en utmaning som vi står inför. SCB:s prognos för antalet utbildad omvårdnadsperonsal visar på en minskad tillgång med knapp 15 % mellan åren 2012-2035. För att kunna erbjuda medborgarna tjänster av högsta kvalitet behöver vi fortsätta med att rekrytera personal med rätt kompetens och även utveckla arbetet med den interna kompetensutvecklingen.

Arbetsmarknaden för funktionshindrade
En tredje utmaning som Helsingborgs stad står inför är att öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.  Många gånger är det enkla medel och anpassningar i arbetsmiljön som krävs för att möjliggöra att en person med funktionshinder ska kunna utföra sitt arbete. Det kan vara en så liten sak som att personen i fråga behöver sitta för sig själv mer än andra. Tyvärr är det idag alldeles för få personer med funktionsnedsättning som får ta steget ut på arbetsmarknaden, vilket bidrar till en känsla av utanförskap i samhället

Utmaningar innebär möjligheter
Det finns inga självklara lösningar på de framtidsutmaningar som vård och omsorg i Helsingborgs stad står inför. Men något som är säkert är att vi kan och måste hjälpas åt med att vara aktiva parter i utvecklandet av framtidens vård och omsorg.

Vård och omsorg är ett område där det finns stora marknader för företagare, inom många områden. Allt från förebyggande och kompletterande välfärdsteknologi till mat som är anpassad för personer med tugg- och sväljsvårigheter. Att berätta för näringslivet vad det är vi behöver är ett steg i rätt riktning mot framtiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *