Omvärldsbevakning november

Nytt studiematerial: Välfärdsteknik – hot eller möjlighet?

Pensionärernas Riksorganisation Nyheter, 2016-11-08  

Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg. Trygghetslarmen digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst och kommuner provar personlig tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera. Vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med kontakt via tv eller surfplatta. En viktig fråga är på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas.

Långt ifrån jämställd vård – kvinnor mår sämre än män

2016-11-13  

Olika vård för kvinnor och män SKL:s undersökning av jämställdheten i Sveriges kommuner och landsting visar på stora skillnader inom vården. I nästan alla landsting uppger kvinnor sämre psykiskt välbefinnande än män.

Nytt projekt ska ge bättre hemtjänst

2016-11-17  

Ett forskningsprojekt ska undersöka hur fysiskt och psykiskt tungt arbetet i hemtjänsten är. Nu söker projektet 600 deltagare bland hemtjänstpersonalen i Stockholms län.

Syftet är att ta fram förslag på åtgärder så att personalen kan arbeta kvar längre. Forskningsprojektet leds av Ingela Målqvist vid Centrum för arbetsmiljö- och medicin, CAMM, Stockholms Läns Landsting.

– Det blir större och större personalbrist inom omsorgssektorn, det här är ett led att göra hemtjänsten mer attraktiv så att fler ska vilja jobba kvar, fler ska söka sig dit och att fler orkar jobba fram till ålderspension, säger Ingela Målqvist.

Projektet ska försöka ta fram konkreta åtgärdsförslag som arbetsgivarna kan använda sig av för att minska belastningen.

Så funkar kamerorna hos äldre

2016-11-17  

Hemvården i Skövde har under hösten börjat med trygghetskamerorna som en valmöjlighet till äldre. I nuläget är det fem brukare som har kameror hemma, den femte fick sin kamera på torsdagseftermiddagen.

Men det finns en hel del fördomar om trygghetskamerorna. Som att de äldre får kameraövervakning istället för besök och att detta är ett sätt att spara in pengar och personal. Så är det definitivt inte.

Kameran är också frivillig och Eva Sundberg poängterar att det inte är en lösning som passar alla, för de som får hjälpinsatser under natten är kameran inte aktuell. För andra är det en lösning på problemet att sömnen störs av besöket, då kan kameran få dem att må bättre eftersom de sover bättre.

Så kan datorspel främja äldres hälsa

2016-11-17  

Äldre människor som spelar datorspel kan ha hittat vägen till en bättre hälsa. Åtminstone om man ska tro de senaste årens forskning om vilka hälsofördelar att just spela datorspel på ålderdomens höst kan ha. Datorspelandet kan ibland annat reducera risken för att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar, såsom demenssjukdomar, och stärka känslan av tillhörighet, varför man kan känna sig mindre ensam om man berikar sin fritid med spelande.

Anhörigstöd når inte alltid fram

Demenscentrum, 2016-11-21  

Anhöriga drar ett allt större lass när demenssjukdomarna blir vanligare. Diagnos är en nyckel för att kunna få vård och stöd. Men befintligt stöd används inte i tillräcklig utsträckning. Det framgår av en ny doktorsavhandling från Lunds universitet.

– Anhöriga uppfattar ofta stödet som reaktivt. Vårdpersonalen väntar tills de anhöriga själva efterfrågar hjälp. Det kan handla om hjälp med maten, hjälp med att klä på sig rätt, med att lyfta ergonomiskt rätt. Om en person är stel i ena armen är det inte alla som vet att det är den armen man ska börja med när en tröja, blus eller skjorta ska sättas på.

Om anhörigstödet finns – varför får de anhöriga inte information om det?

– Först och främst måste ju vårdpersonalen berätta att stödet finns. Varför det inte alltid sker är svårt att säga, men det är tydligt att personalen måste vara proaktiv, säger Connie Lethin. För att anhöriga ska tacka ja till hjälp krävs att de känner sig trygga med vårdpersonalen och att de känner att vårdpersonalen är tillgänglig för dem. Informationen från vårdpersonalen behöver vara tydlig.

Metodbok för koordinering

SKL Publikationer Ledarskap, 2016-11-23  

Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till att patienter återgår i arbete. För att underlätta detta arbete har en ny funktion successivt skapats inom vården, en rehabiliteringskoordinator. Funktionen för koordinering inom hälso- och sjukvården är relativt ny.

Patientnytta och integritetsrisker måste hanteras tillsammans

Myndigheten för vårdanalys Pressmeddelanden, 2016-12-01  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag en kartläggning över nyttan och integritetsriskerna med användningen av digitala hälsouppgifter, till exempel elektroniska journaler och register. Vårdanalys konstaterar att nyttan och riskerna behöver diskuteras och värderas tillsammans för att utvecklingen på området ska kunna gå framåt. Det är också nödvändigt med lösningar som gör att människor kan känna tillit till användningen av deras digitala uppgifter.

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2016-11-01  

Det här lärande exemplet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med omfattande stödbehov. Vid boendet har ett omfattande utvecklingsarbete pågått.

Våld vid demenssjukdom

Alma Vrbanjac, KUI Företagsutbildning Kalender, 2016-11-02  

Våld vid demenssjukdom är vanligt. Personer med demens kan uppträda aggressivt, antingen fysiskt eller verbalt, och detta kan vara mycket påfrestande för personen och för personal inom äldrevård, familj och vänner. Mer än en tredjedel av människor som lever med demens har ibland uppträtt aggressivt. Våld och demens är ett fenomen som studerats under flera år i många länder. Att kartlägga förekomsten av våld och demens är viktigt för att problemet ska tas på allvar och för att resurser ska sättas in.

SKL:s socialtjänstblogg

SKL:s socialtjänstblogg, 2016-12-02  

Efter en innehållsrik dag på en länsdialog i Kalmar där jag blev inspirerad av allt gott arbete som görs inom socialtjänsten reste jag tillbaka till Stockholm. Det var befriande att med egna ögon och öron få ta del av allt det som är bra inom vårt område. Alltför sällan är det någon som skriver om det, inte minst media.

Jag hamnade bredvid en vacker dam i 70 års åldern som kämpade med tårarna. När jag tog mod till mig och undrade varför hon var så ledsen berättade hon att hon just hade hälsat på sin mamma som var långt över 90 år. Mamman hade bestämt sig för att livet, även om det hade varit gott, inte längre var något för henne. Nu låg hon för döden.

På äldreboendet var de stöttande. Damen berättade hur hon fick bo i en extrasäng bredvid mammans säng och personalens varma omsorg hade räckt till dem båda. Vi talade en stund om döden och om äldreomsorgen i Sverige som kvinnan lovordade.

Jag blev varm av att höra hur fint personalen stöttade både mor och dotter i en av livets svåraste stunder. Att befinna sig i livets slutskede är att vara en av samhällets mest utsatta och behövande. Det är, tycker jag, en av samhällets allra viktigaste uppgifter att ge en god, värdig och individuellt anpassad vård och omsorg till alla som behöver. Det är en uppgift som dessutom kommer att växa. Vi står idag inför världens äldsta befolkning.

När resan var slut och det var dags att ta farväl visade damen mig en bok hon fått av personalen på äldreboendet. Den handlade om hur vi kan ta hand om oss själva och våra anhöriga i livets slutskede. Hon berättade hur tacksam hon är över att personalen sagt att hon kan ringa när hon vill för att få hjälp att hantera smärtan och sorgen.

Nu var det min tur att bli riktigt rörd.

Samtidigt blev jag irriterad, ja nästan arg. Varför beskrivs så sällan detta i media? Säljer det inte?

Det finns så mycket bra att berätta om arbetet som görs i äldreomsorgen idag. Det är dags att vi ser till att det sker.

Nudging för hållbara val

Kvalitetsmagaisnet Verksamhetsutveckling, 2016-11-15  

Att knuffa människor i en viss riktning kallas nudging. Det är en metod som kan användas för att få medarbetare, leverantörer och konsumenter att göra mer hållbara val. Åsa Sandberg, initiativtagare Nudging Sweden och vd på A Win-Win World. Vi fattar ständigt beslut och ofta är de snabba och rutinmässiga. Ibland till och med ologiska. Nudging är en metod som tar vara på detta och är ett sätt att försiktigt knuffa människor till mer hållbara val.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *