Omvärldsbevakning i januari

Här är äldreboendet som fixar hotellfrukost

Långbordet dukades och mingelkänslan uppstod – nu ska hotellfrukostsuccén på äldreboendet upprepas även i framtiden. Läs mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge vänligen kontakta: Marie Christiansen – Processledare för Omvärldsnätverket marie.christiansen@helsingborg.se


Här är äldreboendet som fixar hotellfrukost

Aftonbladet, 2017-01-18

Långbordet dukades och mingelkänslan uppstod – nu ska hotellfrukostsuccén på äldreboendet upprepas även i framtiden. De flesta kände att det här borde vi haft förut, säger aktiveringspedagogen Hannes. I Mölndals stad har en satsning på aktiveringspedagoger på äldreboenden pågått sen i mars förra året. På Eklanda äldreboende jobbar Hannes Torgersson – och hans uppdrag är att tillgodose behov och intressen hos de äldre utifrån deras fysiska förutsättningar. – Vi är här för att se till att alla har en så meningsfull vardag som möjligt, vi kartlägger behov och möjligheter, säger Hannes. Eftersom många längtar efter saker som är svåra att ta sig till från ett äldreboende försöker Hannes ta drömmarna närmare. Exempelvis har han börjat visa resefilmer på projektor.Om någon till exempel berättar om att personen rest mycket till Mallorca kan Hannes visa en film därifrån.
Hans anställning som aktiveringspedagog är på tre år. Nu är det första snart slut, och Hannes tror och hoppas att anställningen blir förlängd i framtiden.
– Det är väldigt mycket samarbete med undersköterskorna, de delar med sig av intressen och vi samarbetar och hittar nya saker. Det är väldigt roligt, säger Hannes.

Musik – rena medicinen

Prevent, 2017-01-09

Att musik kan ha välgörande krafter har människan vetat länge och i dag hopar sig de vetenskapliga bevisen för att musiken faktiskt har en positiv effekt på oss. Ibland är den rena medicinen. Inom sjuk- och hälsovården använder man numera ofta musik som ett inslag i olika sjukdomsbehandlingar, som exempelvis att sänka blodtryck, lindra smärta, minska läkemedelsanvändning, bekämpa cancer, och att behandla ångest och psykiska sjukdomar. Det är framför allt musikens avstressande påverkan som är nyckeln till många av de positiva effekterna på vår hälsa. Stress försämrar vårt immunsystem som arbetar mot infektioner och bromsar inflammationer som bidrar till exempelvis åderförkalkning, depression och reumatiska sjukdomar. Hur kan det då komma sig att musiken påverkas oss så mycket? Forskarna tror att en förklaring är att vår kropp också har en inneboende rytm – vår andning, våra hjärtslag och många andra kroppsfunktioner pulserar – och att kroppen “rättar in sig” efter musikens rytm. På så vis kan lugn musik väldigt snabbt få ner andningen och pulsen och därmed stressnivåerna. Studier har visat att musik minskar oro och stress lika bra eller bättre än exempelvis medicin och traditionella avslappningsövningar.
De här kunskaperna skulle kunna användas mycket mer på våra arbetsplatser för att förbättra välbefinnandet. Men det är viktigt att alla får välja sin egen musik. Vad som kan fungera stimulerande för en person kanske vara direkt irriterande för någon annan. Och vissa kanske inte vill lyssna alls. Att ge personalen hörlurar är en lösning.
Det är heller inte alla arbetsplatser där man kan jobba och lyssna på musik samtidigt. Då kan musikpauser vara lösningen. Att gå undan och lyssna på några låtar man gillar kan ge ny energi eller lite lugn och ro.

Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Anhöriga Nyheter För Äldreanhörig, 2017-01-09

Rapporten tar upp en rad åtgärder för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen för äldre ur ett anhörigperspektiv. Bland dem nämns bland annat: Kontinuerliga uppföljningar av anhörigas uppfattningar av den vård och omsorg som ges till deras äldre närstående.
Utbildningar för beslutsfattare och personal om anhörigas situation.
Förändringar avseende lagstiftning och policy avseende anhörigfrågor genomförs där anhörigas rättigheter stärks och tydliggörs.
Utöka och prioritera forskningen och utvecklingen inom anhörigområdet.

Öppna jämförelser 2016 – Säker vård – En indikatorbaserad uppföljning

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2017-01-24

Denna rapport fokuserar på indikatorer för säker vård och redovisar ett urval av indikatorer. Här presenteras även en perspektivförskjutning från redovisning av skadeförekomst till redovisning av hur säker vården är genom att även fokusera på processer som förebygger vårdskador. Rapporten belyser vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv, vilket innebär att den fokuserar på indikatorer för säker vård

Förbättrad tillgänglighet i servicemätning

SKL Nyheter, 2017-01-19

Helsingborg får toppbetyg och kommunerna svarar på nästan nio av tio frågor från medborgare via e-post inom två dagar. Det visar rapporten Kommunens kvalitet i korthet som presenteras i dag. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är det största nätverket för jämförande studier av kommunal verksamhet i Europa. 39 olika faktorer mäts för att uppskatta kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. 251 kommuner deltar i projektet, där mätningarna nu sammanställs för tionde året i rad.

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

SKL Alla Nyheter, 2017-01-24

Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller bland annat en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur. Strukturen ska främja bättre samordning och en tydligare ansvarsfördelning mellan berörda parter inom e-hälsofrågorna i syfte att bättre kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter i berörda sektorer. – Handlingsplanens inriktning har stor betydelse för landets landsting, regioner och kommuner.

Öppna jämförelser 2016 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2017-01-24

Rapporten fokuserar på att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat utifrån sex frågeställningar. I rapporten presenteras 54 indikatorer utifrån Socialstyrelsens ramverk för indikatorbaserade uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Rapporten riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner i hälso- och sjukvården.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2017-01-26

Denna rapport redovisar Socialstyrelsens arbete med en särskild satsning på kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården. Rapporten riktar sig till registerhållarna för de olika kvalitetsregistren och huvudmännen för den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Socialstyrelsen identifierade 18 olika kvalitetsregister som betydelsefulla för utvecklingen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *