Omvärldsbevakning i september

Safe age – EU projektet i Vård- och omsorgsförvaltningen

Deltagare i det EU-finansierade projektet Safeage träffas för tredje gången av fyra i mitten av september för att kunna diskutera vidare ämnet framtidens äldreomsorg. Projektet varar tom juli 2017 och avslutas i Holland. Deltagare förutom vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg är Tampere i Finland, organisationen VWO Zorg i Holland och staden Foligno i Italien.

På projektets hemsida www.safeage.eu kan man läsa mer om projektet.

Äldreomsorgen introducerar ny personal via webben

2016-08-16  

Med ett behov av uppemot 550 nya undersköterskor per år står äldreomsorgen i Göteborg inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att introducera alla nya medarbetare i verksamheten på ett säkert, effektivt och enhetligt sätt. Efter att hemtjänsten lyckats över förväntan med sin introduktion via webben följer nu äldreomsorgen efter.

Den nya tjänsten har introduktionsdelen gemensam med den som togs fram för hemtjänsten, men sedan är fem nya ”kapitel” filmade. Där får man följa en fiktiv brukare från de första tankarna på att flytta från hemmet till ett äldreboende, via ansökan och inflytt till vilka behov som sedan behöver tillgodoses. Efter varje kapitel görs en paus för att besvara en rad frågor, innan nästa film startar. Totalt tar introduktionen runt 45 minuter.

Introduktionen är också till för att medarbetarna ska känna sig delaktiga och stolta över uppdraget.

Säkrare omsorg med digitala signeringslistor

2016-08-29  

”Äntligen ordning” har varit både medarbetares och anhörigas reaktion sedan Lerums kommun börjat använda digital och mobil signering på sina äldreboenden. Medicindoser glöms inte längre bort, och personalen har börjat anpassa så att den boende får medicin eller träning på en tid som passar just den personens vanor och önskemål.

Kommunen hade studerat digitala och mobila lösningar för signering och beslutade att pröva på ett nybyggt boende. Försöket blev lyckat, och nu används digital signering på kommunens samtliga sex äldreboenden och ett boende för personer med funktionsnedsättning.

Genom att logga in på en surfplatta ser personalen dagens schema och all delegation som ska utföras. Det går påminnelselarm om något inte utförts enligt plan. På så vis blev vi omedelbart av med den vanligaste avvikelsen, bortglömd dos medicin.Det framkom också att det kunde ta tid innan avvikelserna upptäcktes med papperssystem. Inte sällan samlades papperslistorna bara in en gång i månaden, och så lång tid i efterhand var det svårt att utreda varför något gått fel.

Nästa steg är införa digital och mobil signering i hemtjänst och hemsjukvård.

Kunskapsmaterial för dagligvaruhandeln om kognitiva svårigheter

Myndigheten för Delaktighet, 2016-08-18  

Myndigheten för delaktighet tar fram ett kunskapsmaterial med enkla tips om hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer med kognitiva svårigheter och demens.  Många personer med demens upplever stora problem när de handlar mat och många är beroende av stöd från anhöriga. Det går att göra mycket med enkla medel och vi vill visa hur butikspersonal kan påverka personers vardag i positiv riktning, säger Monica Rydén, projektledare och utredare på Myndigheten för delaktighet.
Projektet sker i nära samverkan med Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Anhörigas riksförbund och Alzheimersföreningen. Demensförbundets föreningar runt om i landet kommer att kunna erbjuda butiksägare och anställda utbildning utifrån kunskapsmaterialet. Kunskapsmaterialet ska vara klart i december 2016. Det tas fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som handlar om att beskriva hur levnadsvillkoren ser ut för personer med demenssjukdom samt öka allmänhetens kunskap om deras situation. Uppdraget är en del i regeringens kunskapssatsning under 2016 inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

De papperslösa toaletterna är på frammarsch

2016-07-31  

Den offentliga sektorn i Danmark storsatsar på bidétoaletter för rörelsehindrade äldre människor som inte längre klarar av att använda toalettpapper. Japan är världsledande och även Norge satsar på bidétoaletter. Men i Sverige är bidétoaletten fortfarande ovanlig.

Raymond Dahlberg på den svenska Myndigheten för delaktighet reser runt till kommuner och landsting och propagerar för bidétoaletten som kan ge äldre rörelsehindrade ökat självbestämmande, bibehållen värdighet och förbättrad intimhygien.

Bidétoaletten finns att prova på Visningspunkten.

Mobilspel hjälper personer med autism

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2016-07-21  

Mobilspel som kombinerar det virtuella med att gå ut utomhus för att spela kan hjälpa personer med autism eller aspergers syndrom att komma ut hemifrån och umgås med andra.

ADHD-behandling under debatt

Attentionbloggen, 2016-08-04  

Behandling av ADHD har uppmärksammas i flera debattinlägg under sommaren. Diskussionen förs på basis av en rapport från Socialstyrelsen, publicerad i juni som visar på stora skillnader i användning av ADHD-läkemedel. Varför dessa skillnader uppstår kan myndigheten inte förklara fullt ut. Vi kan i vissa delar av landet ha en överdiagnostisering och i andra delar en underdiagnostisering.

Av Socialstyrelsens rapport framgår också att ADHD-diagnoserna har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Forskning, ökad medvetenhet i samhället och riktade resurser inom hälso- och sjukvården att utreda ADHD anges ofta som skäl. Parallellt med detta har förskrivningen av ADHD-läkemedel ökat snabbt. I dag påbörjar de flesta som får diagnosen en läkemedelsbehandling. Störst är läkemedelsförskrivningen till barn mellan 10 och 17 år där 5,2 % av pojkarna under fjolåret gjorde minst ett uttag av ADHD-läkemedel. För flickor i samma ålder är motsvarande siffra 2,2 procent.

Bilder hjälper till vid besök i vården

Anhöriga Nyheter Flerfunktionsnedsättning, 2016-06-27

Under tre år har arvsfondsprojektet KomHIT verkat för att förbättra rätten till information och kommunikation för barn som besöker vården.

KomHIT-projektet startade som ett pilotprojekt där man lät föräldrar till barn med funktionsnedsättningar svara på enkäter om hur de blev bemötta i vården. De fick också prova på att använda bildstöd i vårdsituationer tillsammans med sina barn och deras erfarenheter har legat till grund för att gå vidare. Projektet strävar efter att ge barn tillgång till bildstöd i samband med vårdbesök, och därmed känna sig tryggare.
För att uppfylla detta mål har KomHIT-projektet tagit fram tre olika typer av resurser –  webbverktyget www.bildstod.se , webbplatsen www.kom-hit.se och en utbildning för vårdpersonal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *