Omvärldsbevakning i maj

VOF Nyhetsbrev

Detta är ett nyhetsbrev från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning. Nyhetsbrevet innehåller intressanta nyheter som ämnesexperterna publicerat under de senaste veckorna.

Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge vänligen kontakta: Marie Christiansen- Processledare för Omvärldsnätverket marie.christiansen@helsingborg.se 

Region Skåne säger ja till nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Mariel Mc Bride, Region Skåne Aktuellt, 2016-04-27  

Regionfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom det nya avtal för samarbete kring hälso- och sjukvård som tagits fram tillsammans med kommunerna. Det nya avtalet mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner ska ge förutsättningar för en bättre och mer sammanhållen vård för Skånes mest sjuka med behov av hemsjukvård. – Det pågår ett paradigmskifte inom svensk hälso- och sjukvård. Region Skåne och kommunerna behöver utveckla sitt samarbete, framförallt när det kommer till personer som har ett långvarigt behov av mycket vård och omsorg. Kommunerna är ansvariga för hemsjukvården, Region Skåne för läkarstöd till hemsjukvården.

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

Christina Hammarlund, Anhöriga Nyheter Flerfunktionsnedsättning, 2016-04-11  

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka kunskapsläget om samordning av stöd till föräldrar med barn med flerfunktionsnedsättningar. I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer beskrivits ur olika perspektiv. Behovet av ett samordnat föräldrastöd för familjer med barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar är stort. Kunskapsöversikten visar varför ett samordnat föräldrastöd är betydelsefullt och att det finns olika modeller för hur samverkan kan ske över myndighets-, verksamhets-, och professionsgränser oavsett huvudman. Därutöver behövs oberoende samordnare som har ett övergripande samordningsansvar och inte är kopplade till någon specifik verksamhet. Kunskapsöversikten avslutas med exempel på några intressanta utvecklingsprojekt som arbetar med att öka samordning av stöd eller underlätta tillgängligheten av stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar.

Välkommen till Idélandet Sverige i Halmstad

Gerth Hellstrand, Sveriges Ingenjörer Pressmeddelanden, 2016-04-27  

I Halmstad ska ingenjörer och regionala beslutsfattare diskutera lösningar på samhällsproblem. Traditionellt förknippas de kanske med andra yrkesgrupper, men teknisk kreativitet och lite nytänkande kan visa sig avgörande. Sveriges Ingenjörer reser under två år genom Sverige för att få fram de bästa idéerna från de vassaste ingenjörerna runt om i landet. Vi sätter ihop teknisk innovation och regional nytta i en process som vi kallar Tänktank. Tillsammans med Region Halland har vi valt två aktuella utmaningar för länet som en grupp ingenjörer arbetar med under två dagar i Tänktanken: Hur kan digital teknik och nya hjälpmedel underlätta för Hallands äldre?

Chatt och bild nya verktyg för 112

Gerth Hellstrand, Dagens Medicin E-hälsa, 2016-04-01  

Det bli aktuellt att människor i framtiden ska kunna skicka bilder till nödnumret 112 eller chatta med SOS-operatören för att förmedla en tydligare bild av vad som har inträffat.

”Att skicka en bild kan vara ett mycket mer direkt sätt att förmedla hur en brand har utvecklats, eller hur extrema väderförhållanden påverkar exempelvis människor och trafik. Informationen kan hjälpa SOS-operatören att snabbt kunna larma ut rätt resurser”, säger vd Maria Khorsand i ett pressmeddelande.

Det går att röra sig mer på kontoret

Marie Christiansen, Arbetsmiljöforum Du & Jobbet, 2016-04-27  

Riktade insatser minskar kontorsanställdas stillasittande med mer än en timme. Det framgår av ett nytt forskningsprojekt. Vi rör oss allt mindre och sitter allt mer. Att sitta för mycket still ökar risken för diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, övervikt och att dö i förtid. Men det finns insatser som kan minska stillasittandet – åtminstone på arbetsplatserna. Det framgår av ett projekt i Danmark kallat “Take a Stand!” I försöket deltog 317 anställda på fyra olika kontorsarbetsplatser, som jämfördes med en kontrollgrupp.

Konsumentprodukter som hjälpmedel

Gerth Hellstrand +1, Socialstyrelsen Tema Äldre, 2016-04-29  

Handboken ger vägledning till landsting och kommuner som på ett säkert och tillförlitligt sätt vill bredda sitt utbud av hjälpmedel med konsumentprodukter. Upplägget utgår från tre olika perspektiv – vårdgivarens, förskrivarens och hjälpmedelsanvändarens.

Avbrott ökar produktiviteten

Marie Christiansen, Kollega Arbetsmiljö, 2016-04-28  

Stör du dig på ständiga avbrott från chef och kollegor? Det behöver faktiskt inte vara negativt. Att bli avbruten kan till och med förbättra produktiviteten snarare än att hämma den. Många tar för givet att avbrott i arbetet sinkar och försämrar deras arbetsprestationer. Men nya studier visar att så inte nödvändigtvis är fallet och att lite avbrott till och med gör att folk jobbar snabbare – utan att det går ut över kvaliteten.

 
  • Från rationell till innovativ - Voffra

    […] På voffra.helsingborg.se/omvarldsbevakning-i-maj  kan du läsa om våra senaste spaningar. #helsingborgsstad #omsorgihelsingborg […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *