Omsorgsdirektören har ordet: om nya och äldre arbetsuppgifter

Det ligger i tiden och har alltid gjort det att lära nytt och att omvandla äldre arbetsuppgifter till nya.

Helsingborg deltar med 19 andra kommuner i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd vars syfte är utveckla nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Det går nog inte en vecka utan att jag diskuterar fördelar och nackdelar med den utveckling vi nu ser i hela samhället. Men egentligen är det inget nytt fenomen och jag undrar ibland över varför den här förändringen, med att bli mer digitala, beskrivs som så omvälvande i just vår bransch. Jag förstår naturligtvis att det finns en oro för att vi inte ska arbeta med det mellanmänskliga mer, och det SKA vi i allra högsta grad. Samtidigt som vi ska klara av att göra det i en värld där våra kunder och kommande generationer kräver att vi hänger med i deras vardag och deras digitala livsstil. Inte minst inom funktionsnedsättningsområdet, men mer och mer också inom äldreomsorgen. Det är egentligen inte det jag hänger upp mig på utan mer alla dessa diskussioner som handlar om oss som jobbar i vård och omsorg och vår kompetens. Jag vägrar tro att vi inom vård och omsorg skulle vara sämre utrustade än andra grupper att utvecklas inom det här området. De flesta av oss är ju digitala privat, så varför ska vi då ses som en yrkesgrupp som är sämre rustad än andra för dessa förändringar.

Månaden som har gått har varit omväxlande i allra högsta grad. Jag har haft den stora äran att avtacka duktiga medarbetare som gått i pension. Jag har träffat 18 andra kommuner i LEDA-projektet som inom skola, vård och omsorg är på nästan identiskt samma resa som oss vad gäller hur vi ska utvecklas och klara av vårt omsorgarbete när vi blir fler äldre och färre i jobb. På Helsingborgs arena och vårt näringslivsevent ”helsingborgtalks” fick jag följa många intressanta föredrag om vad som händer hos oss och i omvärlden. Och gång på gång slås jag av att vår stora utmaning är att kommunicera varför vi gör det vi gör och varför vi tror på det.

I mitten av oktober stod jag på scenen på äldreomsorgsdagarna i Stockholm och gjorde just det, berättade om varför vi i Helsingborg jobbar så mycket med kommunikation, varför vi lägger en hel tid på omvärldsanalyser och varför vi tror det är viktigt att ligga långt fram i allt förändringsarbete som pågår. Jag blev verkligen glad över alla deltagare som efteråt kom fram och ville veta mer, men som också berättade att dom önskade att ”deras” kommun tänkte likadant.

Oktober brukar vara en månad när jag tillbringar mycket tid på kontoret. Så är det i år också, det är på hösten som alla medarbetarsamtal som mina medarbetare och jag har är som intensivast. Det är en bra tid på året att följa upp vad som hänt, hur det går med alla handlingsplaner som var och en har. Vi får ungefär samtidigt resultaten i våra olika kvalitetsundersökningar och kan prata om hur vi vill fortsätta jobba, både med det som har gått bra och det som kan göras bättre.

Vi har också besvarat medarbetarenkäten. Jag är glad att vi, även om det bara var marginellt, höjde vår svarsfrekvens från förra året. Men vi kan bättre och jag hoppas att vi från år till år ska få fler och fler som svarar.

En kommun är skyldigt att ha en långsiktig plan för sitt arbete med äldreomsorg och i förra veckan tillbringade vi två intressanta dagar tillsammans med vård- och omsorgsnämnden, våra fackföreningsrepresentanter och det kommunala pensionärsrådet. Syftet var att tillsammans diskutera områden som vi tror är viktiga att arbeta med de närmaste åren och fram till 2035. Det är väldigt tydligt att behoven kommer att öka mycket inte minst inom hemvården. Den utveckling vi redan ser kommer att fortsätta och människor kommer att vilja leva och bo kvar i sin hemmiljö i ännu högre utsträckning. Det här är ett område vi kommer att få anledning att berätta mer om i takt med att vi successivt skriver fram och så småningom föreslår hur vårt framtida äldreomsorgsprogram ska se ut.

Vi vet också att en av våra stora utmaningar är arbetet med personer som får en demenssjukdom, Ingen vet när exakt forskningen har hittat ett botemedel eller bättre bromsmediciner, men fram till dess kommer det att finnas stora vård- och omsorgsbehov. Därför jobbar vi med  kontinuerlig kompetensutveckling, vi omvärldsbevakar och håller oss uppdaterade kring vad som skrivs och händer kring demens. Webbplatsen demenscentrum.se har digitala utbildningar, bland annat utbildningarna Demens ABC, Demens ABC plus och Nollvision. Då utbildningen är webbaserad finns möjligheten för medarbetare att gå igenom utbildningen flera gånger eller kanske bara uppdatera sig inom ett visst område. Vi har demensombud, med speciellt ansvar för demensfrågor. Just nu rekryterar vi kvalitetsledare inom hemvården. Deras uppdrag är att synka kvalitetsarbetet och samtidigt jobbar vi med att utveckla en roll för processutvecklare och samordnare för kvalitetarbetet inom andra delar av äldreomsorgen.

Vi har fokus på BPSD som står för Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. BPSD är ett skattningsverktyg där teamet tittar på varje individ som har en demensdiagnos. De tittar på om det finns symptom på demens och hur starka och frekventa symptomen är och om de går att avleda. Utifrån detta får man fram en poäng som är grunden till en bemötandeplan och en handlingsplan. Det är viktigt att alla som ger stöd till individen har kunskap om hur man arbetar med BPSD. Kvalitetsledarna kommer att vara en viktig del i att säkra att alla medarbetare, dels får tillräcklig kunskap, dels arbetar enligt planerna. Det var naturligtvis extra roligt att man på BPSD:s hemsida lanserade en film från oss och vårt arbete.

Vi jobbar också med beteendevetare för att stödja och handleda våra medarbetare i bemötandefrågor. Just nu rekryteras tre beteendevetare till ett projekt med uppdraget att handleda och utbilda medarbetare som i sitt uppdrag möter kunder med utmanande beteende. Handledning och utbildning i anhörigstöd kommer också att vara ett uppdrag för projektet. Under 2017 ska hemvården vidareutveckla Silviacertifieringen som vi hittills arbetat med på vårdboendesidan.

Budgetförutsättningarna 2017 skapar möjlighet för en sådan kompetensutveckling med anledning av de ramtillskott som kommunfullmäktige gett vår verksamhet.

Hos oss precis som i hela landet har sjuktalen ökat. Det är oroande och vi jobbar på flera olika sätt med detta genom att exempelvis specialisera vissa funktioner som psykiatri-, demenskompetens med mera. Vi vill utveckla våra karriärvägar, även då kan specialistutbildning vara viktig – eller speciella yrkesroller som att driva ett nätverk för personer med till exempel kognitiv svikt. Det har vi inte varit bra på som arbetsgivare och tror att en ökad möjlighet till dessa karriärvägar kan vara attraktivt.

Digitaliseringen är en av flera viktiga komponenter när vi diskuterar arbetsmiljö och hur vi kan avlasta och förenkla arbetsuppgifter, bland annat vår dokumentationsskyldighet

Men det finns mycket mer som också handlar om att se och uppmärksamma medarbetare, samtala om sjukfrånvaron, jobba förebyggande med mera.

Britt-Marie Börjesson
Omsorgsdirektör

Följ mig gärna på Instagram! Där ger jag små inblickar i min vardag på jobbet och mina tankar om vård och omsorg. Vill du löpande läsa allt jag skriver är det bara att gå till instagram.com/brittmarieborjesson. Här kan du läsa och självklart också kommentera. Du behöver inte ha ett eget konto för att följa mig. Vill du skaffa ett eget konto, klicka här och följ instruktionerna. På voffra.helsingborg.se kan du med jämna mellanrum ta del av en sammanfattning av hur min månad har varit. Vi syns och hörs på Instagram!

 

Några ögonblicksbilder ur min tillvaro den senaste månaden:

troedResan mot det digitala

Idag har vi fått ta del av alla deltagande kommuners spännande förflyttningsresa i digitaliseringen fotspår. Att få göra det tillsammans med inspel från Troed Troedsson och @jardenberg ger både inspiration och provokation, I like #LEDAsmartare #vofhelsingborg#helsingborgsstad

leda22Nu lyfter vi strax

#ledaförsmartarevälfärd #helsingborgsstad#vofhelsingborg #LEDAsmartare

bmkristinaolssonPigga early birds…

…självklart vi ska ju träffa #LEDA gänget #vofhelsingborg #helsingborgsstad #skl

blommaLååånga dagar…

…och höstmörker, så står dom här och väntar när jag kommer hem ❤ @lennartborjesson du är bäst!

veckanskickVeckans kick!

Att stå på den där scenen och berätta om allt vi arbetar med i #helsingborgsstad och#vofhelsingborg för 500 intresserade lyssnare. Och självklart avslutade jag med vår kioskvältare “DU borde jobba med vård och omsorg ” https://m.youtube.com/watch?v=BiLgGWnRUJ8

#gothiafortbildning

gardinerMagi!

Vilken inspiration,#ronniegardiner fängslar en hel publik på #älvsjömässan #äldreomsorgsdagarna2016 med sina 3 magiska ”r”: rytm – rörelse – röst och hans metod att återskapa kontakten mellan hjärnhalvorna hos människor med funktionsnedsättning. Wow!

pensionAvtackning

Idag har jag avtackat medarbetare som gått i pension. Stort tack till er för allt ni bidragit med i#helsingborgsstad #vofhelsingborg

nelliepancakesMums!

Det blir #royfarespannkakor till frukost när Nellie får bestämma #casatrönninge


barnbarn2
Leka, äta, sova

… det är liksom det som är grejen #barnbarn #casatrönninge @lennartborjesson

elaineeksvardSnackar du ”snyggt”?

Så himla bra om att “snacka snyggt” och öva på retorik på #hbgtalks Vi behöver verkligen fundera på att prata med olika generationer på olika sätt och förstå olika personlighetstyper … så här sitter “röda” jag tillsammans med mina “blå, gröna och gula” kollegor och bara njuter. Vi är bäst på att vara oss själva och tillsammans är vi ett superteam #vofhelsingborg#helsingborgsstad

niklasstromstedtStrömstedt…

… med@lennartborjesson @nyhem18

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *