Kvalitetsenheten

Kvalitetsenheten är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.  Vi arbetar för att möjliggöra en hållbar omsorg och vård utifrån förändrade förutsättningar och framtidens utmaningar.

Vårt ansvar omfattar kvalitet, innovation, logistik och IT/digitalisering. Vi menar att dessa frågor hör ihop med varandra.  Vi måste vara offensiva när det kommer till dessa områden så att vi kan leverera en omsorg och vård med god kvalitet till Helsingborgs stads medborgare.

Vad är syftet?

Vi ska ta fram, utveckla och implementera åtgärder inför kommande utmaningar inom omsorg och vård i Helsingborgs stad.

Vi uppnår syftet genom att finna nya perspektiv på samhällsutmaningar genom nätverkande och omvärldsbevakning.

Verksamhetsidé

Vi ska möjliggöra en hållbar omsorg och vård utifrån förändrade förutsättningar.

Vi jobbar med följande fokusområden:

 1. Arbets-, kostnads- och tidseffektivitet ur ett verksamhetsperspektiv
  Vi jobbar med metoder, verktyg, organisation och ledning utifrån produktionens eller myndighetens uppdrag.
 2. Proaktiva arbetsmetoder/verktyg med fokus på kognitiv svikt/demensproblematik
  Vi vill förebygga fall, oro, undernäring, trycksår m.m. Skapa livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar och skapa trygghet för anhöriga.
 3. Sätta agendan och tänket
  Visa uppsidor av IT/digitalisering och teknik samt arbeta med involvering av såväl medarbetare som kunder och anhöriga.
 4. Smarta hem
  Främja trygghet och skapa förutsättningar för en självständig livsstil i bostaden.
 5. Bibehållen/ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
  Hur kan IT/digitala verktyg hjälpa personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i sin vardag och i samhället i stort?
 6. Konceptutveckling för särskilda boenden enligt SoL och LSS
  Hur kan vi med digitalisering och teknik öka självständighet, trygghet, delaktighet och livskvalitet för kunden?

Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt arbete, eller om du har tankar och idéer kring framtidens omsorg och vård i Helsingborgs stad.