Ökad delaktighet för kunden med bärbara datorer som arbetsredskap


Som ett led i vård-och omsorgsnämndens satsning på digitalisering och välfärdsteknologi kommer nu arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor i hemvården inom Omsorg i Helsingborg att få bärbara datorer som arbetsverktyg. Tidigare digitaliseringsprojekt inom hemvården har bland annat inneburit smarta telefoner som arbetsredskap för undersköterskorna.

I den bärbara datorn finns tillgång till alla verksamhetssystem som förut bara funnits på kontorens stationära datorer. När personalen är hemma hos kunden har man alltså tillgång till all aktuell information om kunden vilket innebär en ökad trygghet för både kunder och personal.

– Genom att dokumentera på plats kan man stämma av direkt med kunden och fråga om något är oklart. Tanken med bärbara datorer som arbetsredskap är både att underlätta för personalen och att öka delaktigheten för kunderna, säger Eric Semb, verksamhetschef för hemvården i Omsorg i Helsingborg.

Ulrika Malmgren jobbar som fysioterapeut inom hemvården på Tågaborg och Stattena och har en bärbar dator sedan några månader tillbaka.­

– För oss som fysioterapeuter innebär den bärbara datorn att vi slipper spilltid. Om man till exempel har ansvar för ett stort område och får ett återbud, slipper man åka tillbaka till kontoret för att rapportera utan kan göra det i den bärbara datorn, och sedan åka direkt till nästa kund. Man använder tiden mer effektivt helt enkelt, säger Ulrika.

En bärbar dator som arbetsredskap innebär också en ökad delaktighet för kunden.

– Man kan visa kunden olika hjälpmedel, som till exempel rollatorer, där kunden kan få vara med och välja. Samtidigt måste valet av hjälpmedel utgå från kundens behov och förutsättningar, så där gäller det att vara lyhörd och att ha fingertoppskänsla. Att kunden kan få svar direkt på vilken sort det blir samt beräknad leveranstid, är också en fördel, berättar Ulrika

Arabella Vitanc arbetar som sjuksköterska inom hemvården på Tågaborg och är också väldigt nöjd med den bärbara datorns användningsområden.

– Som sjuksköterska innebär den bärbara datorn att jag har tillgång till kundens journal när jag är hemma hos kunden.  Om man på helgen får ett larm och kommer till en kund man inte känner sedan tidigare så kan man slå upp journalen i datorn. Man får alltså information om kunden direkt, och slipper åka tillbaka till kontoret för att skaffa information. På så sätt sparar man tid, säger Arabella.

Även vid vårdplanering och så kallade SIP-möten när det är flera olika aktörer som möts för att lägga upp en plan för kunden är det bra att kunna dokumentera direkt på plats. Det underlättar också för andra instanser som till exempel vårdboenden och sjukhus, som då direkt får information om vad som gäller.

Med effektivare sätt att dokumentera kan också mer tid frigöras till mötet med kunden. Och de har bara lovord att säga om personalen.

– Jag är så tacksam för den fina hjälp jag får. Utan er hade jag inte varit där jag är idag, säger Lars Fredriksson, en av Omsorg i Helsingborgs kunder på Tågaborg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *