Ohövlighet på jobbet smittar

Ohövlighet på arbetsplatser är ett beteende som smittar, visar ny forskning. I värsta fall kan det leda till mobbning. Läs mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

Funka Stöd & Service, 2015-12-04  
Nu lanserar 1177 Vårdguiden ett webbaserat stöd för alla som använder, eller tror sig behöva använda, hjälpmedel. Även anhöriga som vill ha mer information kan dra nytta av tjänsten som finns på Tema Hjälpmedel på 1177.se. I den sökbara katalogen ryms över 60 000 hjälpmedel, och som besökare får man samlad information om de olika produkterna, information om hur det går till att få ett hjälpmedel, och kontaktuppgifter om vart man vänder sig med frågor just där man själv bor.

Nummerupplysning till personer med funktionsnedsättning

Funka Stöd & Service, 2015-12-04  
Nummerupplysning via 118 400 innebär att personer med en varaktig funktionsnedsättning kan söka telefonnummer, adresser i Sverige och bli framkopplade till det efterfrågade telefonnumret. Själva nummerupplysningen är kostnadsfri. Personen betalar endast för själva samtalet efter framkoppling, i enlighet med det avtal som personen har med sin operatör. Tjänsten är avsedd för privatpersoner i Sverige och kan användas både via ett fast abonnemang och via mobiltelefon.

Träningsprogram kan stärka kognitiva förmågor

Funka Stöd & Service, 2015-12-04  
Du har säkert hört att det är nyttigt att lösa korsord på äldre dagar för att hålla hjärnan igång. Men stämmer det? Vilka effekter har träning av hjärnan? Petra Sandberg har i sin avhandling undersökt korttids- och långtidseffekter av olika metoder för att träna människors minne och exekutiva funktioner hos unga och äldre vuxna. Den förväntade livslängden ökar över hela världen. Men en åldrande befolkning innebär också utmaningar. En sådan utmaning är att minne och andra intellektuella – eller kognitiva – förmågor tenderar att försämras med ökad ålder,

Var tionde tros dö av motionsbrist

Dagens Medicin Nyheter, 2015-12-04  
Brist på fysisk aktivitet kan ligga bakom mer än vart tionde dödsfall i Sverige. Till skillnad från många andra länder saknar Sverige en nationell handlingsplan för kost och motion.

Unga chefer väljer engagemang framför karriär

Tidningen Chef Nyheter, 2015-12-07  
Värderingar, trygghet och fritid har blivit viktigare för unga chefer. Det visar en rapport från Kairos Future, som jämför hur chefer i 30-årsåldern resonerar i dag jämfört med för 10 år sedan.

Assistanstips, en sajt med tips om assistans

Funka Stöd & Service, 2015-11-21  

Independent Living Institute, ILI, driver projektet och sajten Assistanstips där man samlar tips om assistans i en stor databas. Tanken är att samla upp många olika lösningar som assistansanvändare, assistenter och anhöriga kan testa och låta sig inspireras av för att utveckla egna metoder. Alla tips är helt gratis.

Patientsamtal blir läkarchatt

Dagens Medicin E-hälsa, 2015-11-12  

Hos Min Doktor erbjuder läkare rådgivning och receptförskrivning via en chatt, i telefonen, surfplattan eller på datron. Innan patienten får kontakt med någon läkare ska patienten fylla i ett frågeformulär som är baserat på sökorsak. Patienten lägger också upp sin egen hälsoprofil med sjukdomar och allergier på sitt konto, som nås via inloggning med bank-ID.

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – En handbok i bemötande

Demenscentrum Nya Rapporter Böcker, 2015-11-04  

När någon drabbas av demenssjukdom eller andra tillstånd som påverkar hjärnan till exempel stroke, Parkinsons sjukdom, MS eller hjärnskada, medför det kognitiv svikt som försvårar ett självständigt liv. Vanliga symtom är till exempel nedsatt uppmärksamhet, minne och rumsorientering samt språksvårigheter. Boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – En handbok i bemötande ökar kunskapen om kognitiv nedsättning och ger konkret vägledning i hur vårdpersonal och anhöriga kan stödja den drabbade och förbättra.

2015 Jane Cars, Beata Terzis Litteratur

OBM — din väg till förändring som håller

Tidningen Chef Nyheter, 2015-11-11  

Det är inte medarbetarna det är fel på – det är organi­­sationen. Så skulle man kunna sammanfatta kärnan i OBM, organizational behavior management, en metod för att genomföra förändringar på organisationsnivå.

Så här vill vi ha det som äldre!

Örebro Kommun Tema Äldre Nyheter, 2015-11-16 

4 500 Örebrobor har fått välja vilka ord eller begrepp som de anser bäst beskriver framtidens äldreomsorg – så som de vill ha den. Det fanns sexton alternativ och man ombads välja de tre viktigaste. Nästan hälften av alla respondenter kryssade i Tryggt, och en tredjedel kryssade Personligt anpassat boende samt Personal nära.

Den bild som kommer fram visar upp något motstridiga sidor. Vi vill bestämma själva, men vi vill också att samhället tar hand om oss. Vi vill ha särskilda villkor för äldre och förutsättningar utformade för äldre – men samtidigt vill vi inte att äldre ska klumpas ihop som grupp.

Enkäten igenom kan man se några olika spår; det finns ett spår med personer som värnar autonomi – som vill välja boende, vad och när man äter, och när man ska få hjälp. Ett annat spår handlar om frihet att göra saker – komma ut när man vill, ta del av aktiviteter, vara fysiskt aktiv. Närliggande är ett behov av närhet till service, medan ett tredje spår är det teknikpositiva – man ser att mycket service kan ersättas med digitala tjänster och man ser positivt på tekniska hjälpmedel i hemmet som skapar frihet för individen.

Den sociala dimensionen betonas genomgående – rädslan att bli isolerad framgår om och om igen – i alla kommentarer om hur teknik inte får ersätta människor, i kommentarer om kulturarrangemang och inte minst i valet av begrepp som ska känneteckna framtidens äldreomsorg. Tryggt, Personal nära, Anhöriga nära, Tillsammans med andra… samtliga är bland de mest frekvent valda begreppen och samtliga berättar om ett behov av samvaro.

Ohövlighet på jobbet smittar

Tidningen Chef Nyheter, 2015-11-25  

Ohövlighet på arbetsplatser är ett beteende som smittar, visar ny forskning. I värsta fall kan det leda till mobbning. Har du någon gång fått ett elakt mejl från en kollega, varit med om att någon på jobbet undanhållit information eller ‘glömt’ bort att bjuda in dig till något socialt sammanhang? Det är exempel på ohövligt beteende och ny forskning från Lunds universitet visar att det här är beteenden som lätt sprider sig på arbetsplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *