Nyhetsbrev: Robot ska hjälpa äldre i hemmet

Foto: colourbox.comI framtiden kan vi alla ha en egen robot hemma, i alla fall om forskarna i Lund får som de vill. 89-åriga Ella Lundström i Helsingborg är först i Sverige med att testa prototypen Hobbit. Läs mer om detta och andra nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Hälsostadens mobila akutteam får fint pris

Region Skåne Aktuellt, 2015-05-25  
Projekt Hälsostaden Ängelholms mobila akutteam får Diabasen 2014, Region Skånes pris för goda resultat. ? Hälsostadens mobila akutteam är ett strålande exempel på samarbete mellan kommun och region. Deras arbete ger en bättre vård för sköra äldre patienter. Trycket på akutmottagningarna minskar och vården kan ges i en trygg hemmiljö istället för på sjukhuset, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden. ? Det här är ett kvitto på att mobila team verkligen fungerar.

Kommunal vill förändra hemtjänsten

SVT Nyheter, 2015-05-25  
Äldre med hemtjänst bör få ett större inflytande över vilken hjälp de får och hur den utförs. Detta skriver fyra utredare från fackförbundet Kommunal på DN Debatt. Av Kommunals medlemmar som arbetar inom hemtjänsten svarar åtta av tio i en ny rapport att de arbetar enligt en planering där varje insats är minutsatt.Enligt utredarna får det som är rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv tränga undan det som är rationellt utifrån ett omsorgsperspektiv. Detaljregleringen av omsorgspersonalen har ökat och personalens handlingsutrymme har minskat. Samtidigt ökar tidspressen.
Utredarna föreslår också att hemtjänsten organiseras i team med olika yrkeskompetenser för att möta behoven hos äldre med stora omsorgsbehov.

Bubbel och spa får äldre att må bra

Svenskt Näringsliv Stärk kvaliteten i välfärdstjänsterna, 2015-05-26  
När företaget Kavat Vård nyligen öppnade ett boende med spa-profil fylldes platserna snabbt. Aktiviteter som bubbelbad, massage och skönhetsvård får de äldre att må bra, konstaterar verksamhetschefen Anne Lundmark. “Blodtrycket sjunker och att koppla av i vatten gör att man blir väldigt lugn”, säger hon. Mimmi Gewert, 93, är en av dem som trivs på äldreboendet Krögaren i Rimbo, som öppnade i början av året. Hon tar gärna ett dopp i bubbelpoolen när tillfälle ges.

Unika vågar vara lite crazy

Svenskt Näringsliv Öka konkurrensen i välfärdssektorn, 2015-05-26  
Unika med daglig verksamhet och korttidsboende för personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning startade 2008. Det som gör Unika så unikt är bland annat strategin att anställa ung personal med spetskompetens inom låtskrivande, musikstudioteknik, kostymdesign, styling, dans, regi och teater. De har vågat anställa personer som jobbar professionellt inom showbranschen. Idag driver Unika daglig verksamhet på fyra ställen i Stockholm och på tre av dem finns även korttidsboenden. Stockholm stad och några av kranskommunerna har beslutat om LOV för den typ av insats som Unika erbjuder.

Svensk rädsla – att tala om funktionshinder och sex

SvD Senaste Nytt, 2015-05-26  
Danska myndigheter erbjuder sexuella vägledare för funktionsnedsatta. Sverige undviker att ens diskutera ämnet. I boken Loneliness and its opposite” undersöks de två grannländernas olika förhållningssätt. I Sverige finns en stor osäkerhet kring funktionsnedsattas sexualitet menar författarna till boken. Vad som erbjuds i Sverige är en masterutbildning i handikapp – och rehabiliteringskunskap med en femveckorskurs om sexualitet.

Hitech-toan ger äldre högre integritet

Svenskt Näringsliv Öka konkurrensen i välfärdssektorn, 2015-05-26  
En toalett som med en enkel knapptryckning tvättar och torkar de nedre regionerna efter besöket. Det blir snart verklighet för alla på de nya äldreboenden som Kavat Vård bygger. “Det är fantastiskt för den enskilde att kunna sköta det själv, och samtidigt ger det personalen en bättre arbetsmiljö”, säger Kent Edström på Kavat Vård.  Ända sedan omsorgsföretaget Kavat Vård startade för sju år sedan det funnits en uttalad strategi att ligga i teknikutvecklingens framkant och ständigt

Ekonomi och kvalitet hand i hand

Svenskt Näringsliv Stärk kvaliteten i välfärdstjänsterna, 2015-05-27  
För att öka kvalitén och använda skattepengar så effektivt som möjligt inom äldrevården föreslår Svenskt Näringsliv nya arbetssätt, användning av välfärdsteknologi och innovation inom äldreomsorgen. Den femte rapporten presenteras förslag på hur ersättningarna i äldreomsorgen bättre främjar förnyelse och tydligare kopplas till kvalitet.

Hälsokontot på banan

Dagens Medicin E-hälsa, 2015-05-27  
Två år efter upphandlingen har E-hälsomyndigheten nu skrivit ett avtal kring den nya tjänsten. Det personliga hälsokontot, kallat Hälsa för mig, är en elektronisk tjänst som E-hälsomyndigheten ska tillhandahålla enligt ett uppdrag från den förra regeringen.

Tanken med kontot är att alla medborgare ska kunna lagra uppgifter om sin hälsa både säkert och kostnadsfritt. Lagringen ska ske både genom egen dokumentation, journaler och genom olika appar. Det är medborgaren/patienten som själv äger innehållet i kontot, som enligt E-hälsomyndigheten blir ett komplement till andra tjänster som finns inom vården.

Sju kommuner står modell för jämställdhetsarbete

SKL Nyheter, 2015-05-28 
Idag 28 maj startar pilotprojektet Modellkommuner för jämställdhet. Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Eskilstuna, Kalmar och Malmö träffas för att lära av varandras jämställdhetsarbete. Kommunerna som deltar i pilotprojektet har valts ut av Sveriges Kommuner och Landsting för att de har lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete. I Modellkommuner för jämställdhet får de möjlighet att lära av varandra genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt, genom metoden benchmarking.

Pilotprojektet ska pågå under ett år. Därefter rullar projekt Modellkommuner för jämställdhet vidare genom att de sju deltagarna i piloten utgör noder i varsin ny grupp kommuner som ska lära av varandra. Efter ytterligare år kommer dessa i sin tur att utgöra noder i nya grupper. Projektet i sin helhet är tänkt att löpa fram till 2018

Ny teknik måste upplevas som ett stöd för att accepteras av personalen

Vårdförbundet Vårdfokus, 2015-05-29  
Ny teknik ska stödja, inte försvåra eller förhindra arbetet för vårdpersonal. Forskaren och sjuksköterskan Maria Andersson Marchesoni, vid Luleå tekniska universitet, har i studierna till sin doktorsavhandling funnit att vitsen med nya system inte alltid är tydlig för användarna. – Vården är framför allt ett praktiskt jobb och en smartphone, och andra hjälpmedel, måste uppfylla vissa krav för att accepteras av personalen. Om tekniken inte fungerar blir den en belastning som försvårar mötet med patienten. Det skapar stress och frustration, säger hon.. En lärdom av studien är att arbetsgivare ska vara tydliga med varför en förändring genomförs. En annan är att inte vara för snabb med att gå med i förändringsprojekt.

Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik

Eva Fallgren, 2015-06-01  
Just nu planeras ett utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park i Göteborg. Centret ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, idégivare från kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och tryggt liv. Detta förebygger i sin tur behovet av vård och omsorg.

Priset för dålig IT-säkerhet kan bli mycket högt

Dagens Samhälle Nyheter, 2015-06-01  
Informationssäkerheten är en svår fråga för många kommuner att hantera och det finns betydande brister i den. Därför måste de nu driva på arbetet med att förbättra säkerheten. Priset för god informationssäkerhet kan uppfattas som högt, men det pris som både kommuner och medborgare får betala för dålig säkerhet är betydligt högre.
När kommuner och landsting nu samlas på konferensen Offentliga rummet för att diskutera hur digitalisering kan bidra till en modern och samverkande offentlig sektor, är informationssäkerhet en central fråga att ventilera.

Robot ska hjälpa äldre i hemmet

Seniorum Nyheter, 2015-06-01  
I framtiden kan vi alla ha en egen robot hemma, i alla fall om forskarna i Lund får som de vill. 89-åriga Ella Lundström i Helsingborg är först i Sverige med att testa prototypen Hobbit. – Man hinner inte sitta och tänka på döden när man har en robot, säger 89-åriga Ella Lundström och skrattar. Hon kallar på den från vardagsrummet med en knapptryckning. – Kommer till dig!, svarar Hobbit och rullar ut från sin laddningsstation i sovrummet.Tanken är att roboten Hobbit ska kunna göra allt från att larma vid en fallolycka och hämta mediciner, till att hålla i ett träningspass.
– Den är byggd för äldre personer i hemmet. Förhoppningsvis känner man sig mer självständig, har mer kontroll hemma och att roboten kan hjälpa en. Den kan också vara en viss stimulans, att man får lite underhållning, säger Susanne Frennert, doktorand i Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola.

Pressinbjudan: Unikt samarbete för Skånes nya hemsjukvård

Region Skåne Aktuellt, 2015-06-01  
Just nu läggs grunden för en ny gemensam hemsjukvård i Skåne. Region Skåne och Skånes kommuner tar fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för att Skånes mest sjuka ska kunna erbjudas bättre och mer sammanhållen vård, i sitt eget hem. En hemsjukvård som utgår från den enskildes behov, nya förutsättningar och nya möjligheter. I samband med regionfullmäktige den 16 juni hålls en pressträff om förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal.

Deras arbete med robotar, nattkameror och bildtelefoner prisades

Vårdförbundet Vårdfokus, 2015-06-03  
Sjuksköterskan Maria Gill och sjukgymnasten Mats Rundkvist tilldelas Guldlänken för sitt arbete med välfärdsteknologi i Västerås stad.
I Västerås har duon hunnit med en rad projekt. Som satsningen e-hemtjänst, där enkel teknologi gett de äldre både ökad frihet och ökad trygghet. Exempelvis kan de i stället för ständiga besök från hemtjänsten få tillsyn via bildtelefon och nattkameror.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *