Nyhetsbrev: Mobiler ska få demenssjuka att minnas

Blekinges arbetsterapeuter ska lära demenssjuka att använda mobil och surfplatta. Du kan läsa mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Ny medicin har antikroppar mot Alzheimers sjukdom

Seniorum Nyheter, 2015-05-11  
Professorerna Henrik Zetterberg och Kaj Blennow brinner för att hitta effektiva biomarkörer som kan spåra alzheimers och se om nya läkemedel får effekt. Det har varit svårt för forskare att hitta en effektiv medicin mot alzheimer, som är en sjukdom där nerver i hjärnan förtvinar. Men nu har en forskare med ett bolag i Schweiz vänt på frågan och i stället undersökt vad som händer hos riktigt gamla människor som inte drabbas av sjukdomen Genom antikroppar hos friska gamla människor som inte drabbats av sjukdomen, har forskaren skapat en medicin som nu testats på alzheimerpatienter. Forskarteamet har kunnat visa att bland människor som blir gamla utan att få alzheimer finns det en överrepresentation med människor som har egna antikroppar mot beta-amyloid, som skapar de senila placken vid sjukdomen.

Mobiler ska få demenssjuka att minnas

Äldreomsorgsbloggen Demens, 2015-05-12  
Blekinges arbetsterapeuter ska lära demenssjuka att använda mobil och surfplatta. En lyckad Stockholmsstudie ska nu spridas till Blekinge. Vad kan man använda mobilen och surfplattan till om man har en demenssjukdom?
– Det primära är att kunna bli nådd. Många ger upp att använda sin telefon och då är man ju ganska utlämnad. Men man kan också lägga in kartfunktioner så att man hittar, lägga in påminnelser och använda almanackan. Många använder surfplattan för att kunna fortsätta mejla, säger Lotta Olofsson.
Många demenssjuka använder också mobilen och surfplattan för att dokumentera vad de gör under dagen för att sen lättare komma ihåg vad de har gjort.

Tuffare regler för tidsbegränsade jobb

Tidningen Vision Nyheter, 2015-05-12  
Regeringen har lämnat in ett förslag där man vill begränsa möjligheten att stapla olika tidsbegränsade anställningar på varandra. Det ligger i linje med vad TCO har drivit i denna fråga, men TCO tycker inte att förslaget går tillräckligt långt.

Vården om de mest sjuka äldre granskas

Sveriges Pensionärers Riksförbund Nyheter, 2015-05-13  
Regeringen har beslutat att titta närmare på hur vården och omsorgen fungerar för de mest sjuka äldre. Uppdraget har gått till Riksrevisionen som ska tittar närmare på detta och ska lämna besked i september om vården och omsorgen av sjuka äldre behöver granskas närmare.

Inspektionsstart – Första linjens chefer inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket Pressrummet, 2015-05-13  
Hög arbetsbelastning och för stora ansvarsområden är några av arbetsmiljöproblemen för första linjens chefer inom vård och omsorg. Under de kommande tre åren genomför Arbetsmiljöverket inspektioner över hela landet för att förbättra arbetsmiljöförhållandena. Ett ökat tryck på sjukvården och återkommande överbeläggningar på lasarett och sjukhus runt om i landet har försämrat arbetsmiljön för många yrkesgrupper. Däribland första linjens chefer som fått ökat ansvar samtidigt som resurserna minskat.

Nu åker sjukvården i Ystad hem till patienterna

Region Skåne Aktuellt, 2015-05-15  
Patienter som riskerar att behöva läggas in på sjukhus kan från och med mitten av juni få vård i hemmet istället. En hemsjukvårdsbil som bemannas av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kommer i sommar att åka ut till patienter i Ystad, Tomelilla, Skurup och Sjöbo med omnejd. – Förhoppningen är att vi ska minska onödiga sjukhusinläggningar. Det gynnar patienterna som ofta mår bättre av att vårdas hemma. Dessutom frigör det platser på lasarettet till de patienter som verkligen har behov av sjukhusvård, säger Anna Krämer.Hemsjukvårdsbilen i Ystad kör som pilot under sommaren och om resultaten faller väl ut kan verksamheten permanentas.

Motion ger äldre fem extra år

Ny Teknik Innovation, 2015-05-16  
Det finns anledning i alla åldrar att hålla sig aktiv och upprätthålla en god allmänkondition och det är aldrig försent att komma igång. Äldre som motionerar 30 minuter sex dagar i veckan lever i snitt fem år längre, jämfört med dem som föredrar att sitta stilla. Effekten är lika stor som att sluta röka, visar forskning.  För äldre män minskar risken för alla typer av dödliga sjukdomar med 40 procent om de ägnar en halvtimme om dagen åt fysisk aktivitet. Motion är för dessa män lika nyttigt som att sluta röka, visar en undersökning av norrmän födda mellan 1923 och 1932.

Mobbningsjouren – din vän i nöden

Kollega Arbetsmiljö, 2015-05-18  
Utfryst, baktalad eller trakasserad på jobbet? Här är organisationen som hjälper hundratals mobbade – Mobbningsjouren, ett slags Bris för vuxna.
Den som diskrimineras på sin arbetsplats på grund av etnicitet eller handikapp kan vända sig till diskrimi­neringsombudsmannen, DO. Vid våld eller hot på jobbet kopplas polisen in och när det skett ett brott mot arbetsrätten kan facket driva ärendet i domstol.
Men vilka chanser till hjälp och upprättelse har den som utsätts för mobbning i arbetslivet? Hoppet står till ideella organisationer som Mobbningsjouren, MOD. Föreningen har arbetat mot kränkande särbehandling i arbetslivet sedan 2009 och driver sin jourverksamhet året om.

Arbetssjukdomar ökar bland kvinnor

Kollega Arbetsmiljö, 2015-05-19  
Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade bland kvinnor under 2014. Bland män syns ingen förändring. Även orsakerna bakom arbetssjukdomarna skiljer sig åt mellan könen. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med sex procent hos kvinnor. Totalt sett är belastningsfaktorer den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar, på ungefär 40 procent av anmälningarna. Bland kvinnor är dock sociala och organisatoriska faktorer vanligast.

Myndigheten för delaktighet publicerar årets kommunuppföljning

Myndigheten för Delaktighet, 2015-05-20  
Myndigheten för delaktighet följer årligen upp hur kommunerna och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Mdf har också utvecklat och förbättrat sin webbinformation där man kan bla jämföra kommuner med varandra.

Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

Socialstyrelsen Nyheter, 2015-05-20  
Socialstyrelsens rapport visar att användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år . I rapporten redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna och resultatet visar på stora skillnader. Statistiken visar att förskrivningen börjar plana ut eller minska i vissa län , medan ökningen är tydlig i andra län.

Äldreomsorgens framtida utmaningar diskuterades under dynamiskt möte

Tidningen Vision Nyheter, 2015-05-21  
Hur ska vi organisera äldreomsorgen för att klara framtida utmaningar? Det var en av frågorna som diskuterades under tisdagen vid ett seminarium där bland annat Vision presenterade en ny rapport. På tisdagen presenterades en ny rapport om hur äldreomsorgen kan förbättras i framtiden och vilka utmaningar som finns. Det var Arena Idé som bjudit in till ett seminarium där rapporten “Organisatoriska förändringar för en bättre äldreomsorg” presenterades av utredaren Åsa Sohlman.

Nytt uppdrag till MFD inför ny funktionshinderpolitik 2017

Myndigheten för Delaktighet, 2015-05-22  
Regeringsuppdraget handlar om att ta fram förslag på hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk samt inriktningen för arbetet framöver. Uppdraget ska genomföras utifrån de övergripande målen och inriktningen för funktionshinderpolitiken samt utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Förslagen på inriktning och insatser ska ta hänsyn till jämställdhets – och barnrättsperspektiven, vara samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom befintliga ramar. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2016 till Regeringskansliet.

Theo styr datorn med ögonen

SVT Nyheter, 2015-05-25  
15-årigeTheo Kyauk pratar med omvärlden genom en dator. Han är cp-skadad sedan födseln och kan inte trycka på några knappar. Istället styr han datorn med sina ögon. Tekniken är inte ny men fick en stor skjuts framåt tack vare insatser från två svenska uppfinnare som nu nominerats för ett stort europeiskt uppfinnarpris. Datorn spårar Theos blick och det han tittar på det “klickar” han också på . Utrustningen innehåller optiska sensorer som kan se var andra tittar. Genom infrarött mönster går det att mäta exakt var blicken hamnar. Idag finns sensorerna i skalmarna till specialglasögon som används av företag som vill mäta vad kunder tittar på i varuhyllan. Men det viktigaste användningsområdet är kommunikation för människor med funktionsnedsättningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *