Nyhetsbrev: Kämpar med mod, engagemang och delaktighet

Med det näst bästa resultatet i Kommunkompassens historia har Helsingborgs kommun tagit sig vidare i kampen om utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. Läs mer om detta och andra nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Journal i läsplatta testas i skärgården

Dagens Medicin E-hälsa, 2015-08-31  
Med den nya appen är det tänkt att de i stället på plats både ska kunna läsa och skriva journal samt ordinera prover och andra undersökningar. Förhoppningen är att det kommer att spara mycket av den administrativa tid som personalen annars tvingas lägga på att föra över minneslapparna till datorn när de är tillbaka från sina patientbesök.

Strokepatienter behöver stöd för att kunna åka kollektivt

Åsa Westesson, 2015-08-31  
– Det är vanligt att en strokedrabbad person avråds från att köra bil de närmaste sex månaderna efter slaganfallet. Han eller hon blir hänvisad till att ta bussen eller anlita färdtjänst, påpekar Iwarsson. I den grupp av 84 patienter vid UMAS som ingår i det aktuella projektet hade en tredjedel minskat sitt resande med buss eller tåg två år efter stroken. Nära hälften hade upphört helt med att resa kollektivt. Bristande koncentrationsförmåga, språkförståelse, rumsuppfattning och logiskt tänkande var de vanligaste kognitiva funktionsnedsättningarna.Men dessa personer ska ha samma möjligheter att röra sig i samhället som vi andra. Och då räcker det inte att anpassa bussarna till personer med funktionsnedsättningar. Det krävs också en individuell träning i de situationer som en resa med buss innebär, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet.

Olika villkor slår mot funktionshindrade gällande personlig assistans

Socialstyrelsen Nyheter, 2015-09-01  
I Sverige har knappt 20 000 funktionshindrade personlig assistans. En ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor. Enligt deras rapport har ungefär hälften av kommunerna satt upp egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans. Det påverkar både ersättningsnivåerna och kriterierna för att få hjälp. De som berörs är bland annat personer med autism, utvecklingsstörning eller med fysiska funktionsnedsättningar.

Kämpar med mod, engagemang och delaktighet

Kvalitetsmagaisnet Verksamhetsutveckling, 2015-09-03  
Med det näst bästa resultatet i Kommunkompassens historia har Helsingborgs kommun tagit sig vidare i kampen om utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. Detta är första gången Helsingborg deltar i Sveriges kvalitetskommun och vi har inte heller tidigare gjort Kommunkompassen.

Bemötande och förhållningssätt. Utbildning via KUI

KUI Företagsutbildningar Verksamhet, 2015-09-03  
Betydelsen av personalens bemötande och förhållningssätt är helt central för den enskilda individens upplevelse av vården och omsorgen. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det därför viktigt att all personal har en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt innebär. Under denna utbildning får du kunskap om bemötande, etik, värdegrund samt metoder och arbetssätt för att gemensamt stärka och utveckla värdegrund och värdighetsgarantier genom det goda mötet och samtalet.

Kunder vill bli servade av personer med funktionsnedsättningar

SVT Nyheter, 2015-08-30  
Företagen tvekar att låta människor med funktonsnedsättning vara ansiktet utåt mot kunden. De vill men vågar inte men kunden är redo visar en ny undersökning. Julia Ellborg arbetar som frukostvärdinna på hotell Fregatten i Varberg. Hon tycker det är viktigt att de som har funktionsnedsättningar ska synas mer. En ny rapport från FUB visar att det är en bra chans för företag att marknadsföra sig att anställa personer med funktionsnedsättning.

Förstå drivkrafterna och nå bättre resultat

Kvalitetsmagasinet Förbättringsarbete, 2015-09-01  
Det är medarbetarnas arbete som skapar resultat i verksamheten. Hur kan man då i en förändringsprocess underlätta de beteenden i organisationen som leder till goda resultat? Intresset för psykologiska metoder som baseras på inlärningspsykologiska principer och så kallad beteendeanalys har ökat. Inte minst finns det ett stort intresse på det organisationspsykologiska området. Allt fler intresserar sig för betydelsen av att förstå och förklara det mänskliga beteendet i sitt sammanhang. Öka effektivitet, utveckla kundbemötande, förändra arbetssätt, utveckla värdegrund, påverkar arbetsklimatet, samt skapa en säker och trygg arbetsplats

Ohälsosam stress på jobbet ska granskas – Vision välkomnar granskningen

Vision i Media, 2015-09-04  
Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder startar nu den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Dessutom kommer Arbetsmiljöverket att utföra runt 2 000 inspektioner för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress. Sedan två år tillbaka har stress och psykiska påfrestningar blivit en av de vanligaste formerna av besvär på jobbet bland svenskar, enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport.

Chefens ålder avgör ledarstil

Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2015-08-31  
Äldre chefer är duktigare på att utveckla medarbetarna, men har mindre tävlingsinstinkt. De yngre cheferna visar mer ambition, men är också mer självcentrerade än de äldre ledarna. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *