Medarbetar- och användardriven innovation

Vi som arbetar med utvecklingsarbete fastnar gärna i ”mindset” där våra egna tankar, perspektiv och idéer är de som är sanna. Vi intalar oss gärna att vi är representanter för hela verksamheten och dess samtliga yrkesroller. Riskerna med detta är att vi förlorar vår legitimitet till att arbeta med förbättringsarbeten (utveckling). Trösklarna vid pilotprojekt och implementeringar blir stora och vi missar avgörande detaljer för verksamheten som leder till felnavigering.

Inom Kvalitetsenheten diskuterar vi ofta vikten av att involvera och skapa utrymme för alla medarbetare i utvecklingsprocesserna. Vi diskuterar även hur vi kan göra oss mer öppna för att ta emot medarbetares idéer, perspektiv, önskemål och kanske ibland också oro.

Som en del i vår utveckling av framtidens smarta (digitala) bostäder har vi bjudit in medarbetare som representerar flertalet verksamheter och yrkesroller inom vård- och omsorgsförvaltningen till en serie workshops. Så klart har vi på Kvalitetsenheten i mångt och mycket våra bestämda uppfattningar om hur vi bör tänka och utforma arbetet med framtidens smarta bostäder. Men vi är mer än gärna villiga att få dessa utmanade.

Vi vill även bli utmanade av framtidens användare av smarta hem, och därför har vi även bjudit in det Kommunala Pensionärsrådet på en workshop för att ta del av deras tankar, idéer, perspektiv och önskemål.

Att arrangera workshops är för oss på Kvalitetsenheten en enkel metod för att skapa medarbetar- och användardriven innovation. Det ger oss värdefulla insikter till vårt fortsatta arbete med att utveckla vård- och omsorgen. Tillsammans kan vi utveckla verksamheten på ett mycket bättre sätt.

Må väl// Vi på Kvalitetsenheten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *