Kvalitetspris till Elinebo och hemvård Centrum 2

Den 9 december delade Britt-Marie Börjesson, Kristina Olsson och Marcus Pellinen ut kvalitetspris till vårdboendet Elinebo och till hemvård centrum 2. De prisades för sitt resultat i delaktighetsfrågor i Socialstyrelsens brukarenkät. Vårdboendet Bergaliden tog emot ett hedersutnämnande för den största positiva förflyttningen i samma undersökning.

Kvalitetspriset har instiftats av omsorgsdirektör Britt-Marie Börjesson och vänder sig till verksamheterna inom hemvård och vårdboende inom Omsorg i Helsingborg. Syftet är att synliggöra och belöna den verksamhet som uppnår ett högt resultat i kombination med att ha gjort en positiv förflyttning mellan 2014-2015 i Socialstyrelsens brukarenkät.

– Fokusområdet för Kvalitetspriset år 2015 utgår ifrån frågorna ”personal tar hänsyn till kundernas åsikter och önskemål” och ”kundernas möjlighet att påverka vid vilka tider man vill ha hjälp”, säger Marcus Pellinen, projektledare.

Priset som är på 20 00 kronor får användas till valfria aktiviteter för personalgruppen i sin helhet. Utdelning av kvalitetspriserna kommer att ske kontinuerligt varje år.
– Tanken med priset är att det ska väcka ett intresse för kvalitetsfrågor inom Omsorg i Helsingborg och bli en drivkraft för att långsiktigt arbeta med kvalitetsfrågor i det dagliga arbetet. Det blir också ett ”kvitto” till kunder och allmänhet om att Omsorg i Helsingborg aktivt arbetar med sina kvalitetsfrågor, berättar Kristina Olsson, kvalitetschef inom Omsorg i Helsingborg.

Kvalitetspris till hemvård Centrum 2
Kvalitetspriset för hemvården år 2015 tilldelades hemvård Centrum 2 med en check på 20 000 kronor.
– Priset handlar om att ge uppmärksamhet om vilka resultat vi har i vår organisation. Både till er, till våra kunder och till allmänheten. Jag hoppas att detta också ger uppmärksamhet till ert viktiga arbete som ni ska vara stolta över och sträcka på ryggen för. Ni har nått högst resultat när det gäller delaktighetsfrågorna i brukarenkäten, sa Britt-Marie Börjesson.

Motivering till kvalitetspriset:
Vinnaren av Kvalitetspriset för Hemvården 2015 uppnår det högsta resultatet utifrån tävlingens fokusområden: ”Personal tar hänsyn till kundens åsikter och önskemål” & ”Kunden kan påverka vid vilka tider den får hjälp”.

Samtidigt har vinnaren uppnått positiva förflyttningar inom Kvalitetsprisets fokusområden.

Vilka är då framgångsfaktorerna bakom det höga resultatet?
– Vi arbetar i team som hela tiden finns tillgängliga och runt kunden. Vi har en levande värdegrund och alla medarbetare är engagerade i det vi gör och tycker det är kul. Stoltare chef än jag finns inte. Detta är en bekräftelse på att vi gör ett bra jobb tillsammans, sa Maritta Ahlm, enhetschef hemvård Centrum 2.

– Sluta inte, utan fortsätt framåt och gläds här och nu, ni har arbetat fantastiskt bra!, sa Kerstin Karlsson, verksamhetschef.

Kristina Ljungblom som arbetar inom hemvården tog emot checken.
– Jag är glad att våra resultat är så bra. Jag tror, liksom Maritta, att en anledning är att vi arbetar mycket teambaserat och har nära till varandra. Det gör att problemen inte brukar bli så stora, sa hon.

Kvalitetspris till vårdboendet Elinebo
Tisdagens APT-möte på Elinebo blev inte riktigt som medarbetarna hade förväntat sig. Glädjen var stor när de fick reda på att de vunnit kvalitetspriset för vårdboenden år 2015 och samtidigt tilldelades en check på 20 000 kronor.
– Jag är stolt och glad. Detta är något speciellt. Stort tack till er för era insatser – det är dem som avspeglas i resultatet, sa Stellan Holm, verksamhetschef.

Motivering till kvalitetspriset:
Vinnaren av kvalitetspriset för vårdboenden 2015 uppnår det högsta resultatet utifrån tävlingens fokusområden: ”Hyresgästerna kan påverka när de får hjälp av personalen” & ”Personal tar hänsyn till hyresgästernas önskemål och hur hjälpen ska utföras”.

Samtidigt har vinnaren uppnått positiva förflyttningar inom Kvalitetsprisets fokusområden.

Enligt Raija Landgren som är enhetschef på Elinebo beror framgången på engagerade och kompetenta medarbetare som vill att hyresgästerna ska må bra.
– De vill vara i topp och har som mål att Elinebo ska vara bäst. Det är en konst att hålla sig på topp och jag blir berörd och stolt över personalen som har gjort jobbet. Jag känner att vi är på rätt väg och att vi nu får uppmärksamhet för allt arbete vi lägger ner känns bra.

Hederutnämnande kvalitetspriset vårdboenden
När personalen på Bergalidens vårdboende var samlad under sin jullunch fick de en oväntad överraskning. De tilldelades ett hedersomnämnande för kvalitetspriset och fick ta emot diplom och blommor för sina insatser.
– Vi har börjat jobba med olika priser och uppmuntrande på olika sätt för att lyfta fram enheter som jobbar väl med kvalitetsfrågor. I år har vi fokus på delaktighetsfrågor, sa Britt-Marie Börjesson, omsorgdirektör i sitt tal till personalen på Bergalidens vårdboende.

Motiveringen till hedersomnämnande kvalitetspris 2015 lyder:
Verksamheten står för den största positiva förflyttningen utifrån 2015 års fokusområden inom Kvalitetspriset för Vårdboenden: ”Hyresgästerna kan påverka när de får hjälp av personalen” och ”Personal tar hänsyn till hyresgästernas önskemål och hur hjälpen ska utföras”.

– Jag har inte arbetat här så länge, så det känns som en fantastisk start. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete och jag tror det är inspirerande för personalen att få detta pris, sa David Söder, enhetschef på Bergalidens vårdboende.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *