Kontinuitet

”God kontinuitet i omsorg och vård skapar kvalitet”. Det är ett påstående som jag har stött på många gånger och som fått mig att fundera. Vad menas med det?

Menas det kontinuitet i person? Alltså att det är samma person som kommer från t.ex. hemvården till Kalle varje gång? Menas kontinuitet i tid – att hemvårdspersonal kommer vid samma tid till Kalle varje gång? Eller menas kontinuitet i utförandet? Att hemvårdspersonal utför insatserna på samma sätt varje gång de är hemma hos Kalle.

Hur skall vi kunna skapa god kontinuitet om vi inte vet eller är överens om vad som menas?

I media kan vi läsa om äldre med hemvård som får besök av 40 olika personer under en månad. Slutsatsen är ofta att det är förfärligt och att hemvården bör skämmas lite grann.
Då går min hjärna igång…

Vad har den här personen hjälp med? Om jag bor hemma och har hjälp med både omsorg och vård så blir det besök av olika person. Har jag dessutom hjälp många gånger per dag så ökar antalet ansikten som jag möter.

Jag gjorde en liten enkel beräkning för en person som har hjälp 5 gånger per dygn. Morgonhjälp, hjälp vid lunch, tillsyn på eftermiddagen, hjälp på kvällen och ett besök på natten. Personen har också hjälp med hemsjukvård. Lägg till att det kanske vid något tillfälle behövs dubbelbemanning och att någon personal är sjuk eller är hemma för våra av barn. Då blir det väldigt många ansikten som möter den äldre – det är oundvikligt. Kanske måste vi berätta mer om detta för att vara ärliga men också skapa förståelse?

En annan fråga som då dyker upp i mitt huvud är vad vi kan göra för att den äldre, trots detta, inte skall uppleva sig otrygg och att den egna ytterdörren är som en svängdörr? Är det då de andra definitionerna av kontinuitet blir viktiga? Att vi kommer vi samma tid eller att vi utför insatserna på samma sätt?

Vad tror ni som läser här på Voffra? Skulle vara kul att få ta del av era tankar och funderingar. Jag tror att vi har ett behov att prata om detta.

Kristina Olsson
Kvalitetschef

 • Åsa Westeson

  Kontinuitet i tid hoppas jag att vi redan når . Kontinuitet i utförande är starkt kopplat till kontinuitet i person. Även om vi har instruktioner och genomförandeplaner med hög kvalitet så kommer det ändå att skilja på hur utförandet blir. Det är dessutom så att den som behöver stödet inte heller alltid är sig lik.
  Så då återstår kontinuitet i person. Omvårdnadspersonalen är viktig, inte bara för den som behöver stödet, utan också som förlängd arm till legitimerad personal. Omvårdnadspersonalen ska kunna utföra delegerade uppgifter, arbeta med specifik och vardags rehabilitering och då krävs att samma personer återkommer för att kunna se förändringar och för att återkoppla till legitimerad personal. Om den legitimerade personalen inte känner att de kan lita på att korrekta observationer görs är alternativet att de utför insatserna själv (vilket att kräver en helt annan bemanning).
  Min erfarenhet är att vårdtagaren behöver några personer runt sig som de känner sig trygga med och där är en kontaktperson som återkommer regelbundet absolut en förutsättning. Då finns också en förståelse för att det ibland blir förändringar.Om vi lyckas med en god vård och omsorgsplanering med bra information om hur vi kommer att utföra insatserna, bl a hur många personer som vi kommer att behöva vara, så kan vi skapa rätt förväntningar. Vi behöver också göra upp en plan för hur vi informerar anhöriga och gör dem delaktiga, om vårdtagaren så önskar.
  Personal som känner att de är värdefulla både för sin person och sin kompetens och har möjlighet att bygga upp en professionell relation med vårdtagaren gör ett bättre jobb än en anställd som känner sig utbytbar.
  Uppdraget att ge stöd till personer med demens och andra kognitiva funktionsnedsättningar ställer högre krav på kontinuitet och vi vet att dessa vårdtagare kommer att bli allt fler i framtiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *