Koncept – vad är det?

Tittar vi i ordboken så står det – Ett koncept är en övergripande och bärande idé.

Varför skall vi i Omsorg i Helsingborg ha ett koncept? Jo, därför att vi tror att det viktigt att vi kan beskriva den övergripande och bärande idén i våra olika verksamheter. Lika viktigt är vi kan beskriva hur den idén ska omvandlas i praktiken. Om inte det är tydligt finns en risk att vi som arbetar har våra egna tolkningar av vad vi ska erbjuda till hyresgästerna vid våra vårdboende eller hur hemtjänsten skall fungera. I konceptet beskriver vi kortfattat – Vad är det vi erbjuder till våra kunder? Vilka kännetecken har verksamheten? Vi bryter ner verksamheten i mindre delar och försöker på ett enkelt och tydligt sätt beskriva hur verksamheten skall fungera i praktiken.

Ett koncept är ingenting som vi delar ut till kunderna eller deras närstående. Men vi ska ha konceptet som underlag när vi gör informerar om verksamheten på olika sätt eller när vi skall presentera oss för studenter, elever eller kommande medarbetare.

Våra konkurrenter, de privata vårdbolagen, har alla koncept. De använder sitt koncept som underlag för att lämna anbud till kommunen – alltså berätta om hur just de som företag bedriver t.ex. ett vårdboende. De privata bolagen använder också konceptet för att introducera sina medarbetare. Det som står i konceptet skall ju utföras varje dag. Kommunen måste ju i vardagen kunna se det som anbudsgivaren beskrivet i anbudet.

Vi lämnar inte in några anbud på det sätter men det är lika viktigt att vi kan presentera vår verksamhet och att den kan kännas igen överallt i hela Omsorg i Helsingborg.

Nu är det säkert någon som tänker – Får vi inte lov att bestämma själv vad vi skall ge våra kunder?

Nej, det får vi inte. Vi är styrda av olika lagstiftningar och regelverk. Som kommun är vi skyldiga att behandla alla medborgare lika. Då blir det självklart att det som erbjuds till hyresgästerna på Valltorp också erbjuds till hyresgästerna på Borgvalla.

Foto: OLa Torkelsson

Personlig assistans var först med koncept inom Omsorg i Helsingborg. Foto: Ola Torkelsson

Först ut att jobba med koncept var Personlig assistans. De har haft koncept i flera år. För något år sedan arbetade vi fram ett koncept för Daglig verksamhet. Ett koncept för Vårdboende är färdigt inom väldigt kort tid. Sedan är det dags att fortsätta arbetet i alla våra övriga verksamheter.Direkt efter sommaren börjar vi med koncept för de förebyggande verksamheterna och för olika verksamheter inom LSS-området. Allt eftersom koncepten blir färdiga kommer de att publiceras på Intranätet.

Vilken spännande och utvecklande höst det kommer att bli!

Kristina Olsson, Kvalitetschef

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *