Innovationspris för ändrad paketering av rollatorer

Det var en glad och överraskad Monica Gustafsson som under onsdagen tog emot vård- och omsorgsförvaltningens innovationspris. Syftet med tävlingen är att lyfta upp och sprida alla kreativa och innovativa lösningar som har skapats inom Omsorg i Helsingborg.

Innovationerna ska vara en lösning på ett ”vardagligt” problem inom verksamheten och som medför en vinst för främst kund, medarbetare och organisationen.

– För att kartlägga och lyfta upp de innovationer som redan skapats inom organisationen har vård- och omsorgsförvaltningen instiftat ett innovationspris. På så vis kan vi visa och sprida innovationerna inom organisationen så att fler kan få ta del av dem, sade Britt-Marie Börjesson som är omsorgsdirektör.

Juryns motivering till priset
Under fysioterapeuternas APT under ondagsmorgonen tog Monica emot blommor, diplom och en check på 15 000 kronor. Juryn som bestod av kvalitetschef Kristina Olsson och omsorgsdirektör Britt-Marie Börjesson motiverade innovationspriset enligt följande:

”Vinnaren av Innovationspriset 2015 har genom sin innovation utvecklat organisationens arbete med hållbarhet, förbättrat för sin egen och sina medarbetares arbetsmiljö och skapat effektivitet i det vardagliga arbetet som gynnar kunderna. Detta har gjorts med utgångspunkt i Helsingborg stads medarbetarskap: ”jag vill lyckas”, ”jag skapar värde”, ”jag samspelar” och ”jag leder mig själv”.

Monicas innovation
Monica arbetar som fysioterapeut på Fullriggaren och Elinebos vårdboende. Eftersom hon och hennes kollegor ägnade mycket tid åt att packa upp rollatorer kontaktade hon tillverkaren som nu har ändrat sin paketering. Det innebär att rollatorerna numera levereras till Medelpunkten i multipack istället för i originalemballaget och att fysioterapeuterna slipper att ta hand om emballaget. Innovationen har medfört tidsbesparing eftersom det tidigare tog lång tid att packa upp varje rollator samt att ta hand om emballaget efter uppackning. Innovationen har också bidragit till att arbetsmiljön blivit bättre och att medarbetarna är på bättre humör.

– Det känns roligt att ta emot priset. Tidigare har Medelpunkten köpt in rollatorerna styckvis och sedan skickat alla nya rollatorer i kartonger till oss. Vi fick packa upp alla rollatorerna, ta hand om emballage och så vidare. Detta slipper vi nu. Jag skickade in mitt tävlingsbidrag eftersom jag har bidragit till att jag och mina kollegor sparar tid, tid som vi numera kan ägna åt våra kunder, berättade Monica.

Om innovationspriset
Genom innovationspriset eftersträvar Omsorg i Helsingborg att få in bidrag som visar på innovationer som skapats inom organisationen av dess medarbetare som bidragit till att utveckla dess olika delar. Innovationerna kan till exempel vara nya arbetsmetoder som löst flaskhalsar, något som förbättrat arbetsmiljön eller kommunikationen.

Det viktigaste är att innovationen är förenlig med stadens och vård- och omsorgsnämndens mål, samt Omsorg i Helsingborgs kvalitetskrav och värdegrund.  Samtidigt ska innovationen ha medfört någon form av värdeökning för våra kunder, medarbetare eller organisationen.

Omsorg i Helsingborg är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

  • Prisade medarbetare inom Omsorg i Helsingborg | Omsorg Helsingborg

    […] Innovationspriset år 2015 har delats ut till Monica Gustafsson som är fysioterapeut inom Omsorg i Helsingborg. Hon vann innovationspriset eftersom hon har bidragit till att ett företag som levererar rollatorer har ändrat sitt sätt att paketera dessa. Det innebär att rollatorerna numera levereras i multipack till Medelpunkten (kommunens leverantör av hjälpmedel) och att fysioterapeuterna slipper att ta hand om emballaget, vilket bland annat medför tids- och arbetsmiljöeffekter. Monica tog emot ett diplom samt en check på 15 000 kronor. På vård- och omsorgsförvaltningens webbplats voffra kan du läsa en längre artikel om utmärkels…. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *