I huvudet på en omsorgsdirektör …

Britt-Marie Börjesson.

Britt-Marie Börjesson.

Den här tiden på året gissar jag att de flesta av er, precis som jag, har huvudet fullt med planering av traditioner och julförberedelser. Jag älskar julhögtiden och att få samla familjen som är utspridd lite varstans i Sverige. Det blir ett tillfälle att samlas kring traditioner och gemensamma minnen. Julen är också ett tillfälle att samtala om vår gemensamma framtid och om vad vi tror väntar oss runt hörnet.

Trend- och omvärldsanalys
Jag är riktigt stolt över att finnas i en stad som arbetar så proffsigt som Helsingborg med att reflektera och analysera över vad som händer i omvärlden. Om du inte redan gjort det, passa på att ta del av stadens gemensamma trend- och omvärldsanalys.

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi också med att fundera på vad som väntar oss ”runt hörnet”. Vi spanar på vad som händer i områden som vi arbetar med, det vill säga sådant som ligger i linje med stadens omvärldsanalys och vision. Det innebär att ni varje månad får ett nyhetsbrev om den senaste månadens spaningar.

Omvärldsspaning
Vad innebär omvärldsspaning för dig? För mig innebär det att använda det vi ser till att kunna påverka på riktigt, att ha ett reellt inflytande och att ha både rätt och skyldighet att utveckla, förändra och förbättra för de jag är till för. Det innebär naturligtvis också att ha makt. För att den makt vi professionella har ska bli bra behöver vi ha ”fötterna på jorden”, lägga örat mot marken och lyssna noga. Det kan vi göra på många olika sätt. Ett sätt är att reflektera över vad våra medarbetare som arbetar med vår trend- och omvärldsspaning berättar om. Här är några exempel på vad de fångat upp den senaste tiden:

  • ”Vården till de äldre behöver i högre grad flytta ut från sjukhus och vårdcentraler, för att istället ges i hemmet. Det är en av slutsatserna efter en femårig nationell satsning för att utveckla vården för sjuka äldre personer. I Skaraborg har kommunens hemsjukvård, primärvården och sjukhuset samordnat sig för att erbjuda sådan vård och omsorg.” Vad skulle det kunna innebära för oss i Helsingborg?
  • ”Att stimulera till en flytt kan också vara en bra insats, säger Marianne Granbom forskare vid Lunds universitet och efterlyser strukturerad boende- och flyttrådgivning för äldre. Den kunskapen kan vara bra för kommunerna att ha med sig och inte enbart fokusera på att anpassa den befintliga bostaden, menar Granbom.”

    Är det något för vår stad att utveckla, kan det förbättra resultaten i stadens trygghetsundersökning?
  • ”4 av 5 chefer saknar en process för att kompetensutveckla unga medarbetare, visar en ny undersökning av Academic Work. 80 procent av svenska chefer anser att de saknar en väl utarbetad process för upplärning av unga medarbetare. Cheferna känner sig också osäkra på hur de får unga att bidra till företagets utveckling, vilket gör att unga medarbetares potential inte utnyttjas på bästa sätt.” Hur är det att vara ung medarbetare hos oss?
  • ”Det finns mycket att vinna på reflekterande kraftgivande samtal inom hemvården, menar forskare vid högskolorna i Skövde och Borås. Forskarna ser tendenser som tyder på att de äldre som fått kraftgivande samtal verkar tryggare. De larmar eller ringer till exempel färre gånger under helgen på extrastöd, verkar inte använda sig av så mycket extra vid behovsläkemedel mot smärta och åker heller inte lika ofta in till akuten.” Är reflekterande samtal i hemvården en god idé? Är det något vi ska utveckla i vårt förebyggande arbete?

Hälsningar
Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *